Dommerfullmektig

Vestfold tingrett

Søknadsfrist

Om Vestfold tingrett: Vestfold tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol med tinghus i Tønsberg, Larvik og Horten.Tingretten har rundt 45 ansatte og ledes av sorenskriver Jørn Holme.

Om stillingen

Vestfold tingrett har ledig ekstraordinær engasjement som dommerfullmektig i ett år, med mulighet for ordinær ansettelse. Tiltredelse så raskt som mulig. Kontorsted vil være i Horten, men det må påregnes tilstedeværelse i alle domstolens tinghus. Dersom noen av kontorstedene ikke er aktuelle, må dette presiseres i søknaden. Det vil være en fordel om den som ansettes disponerer bil.

Stilling som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer, variasjon i sakstyper, samt kollegaer som samarbeider godt. Vi legger betydelig vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. 

Om deg

Vi søker en jurist med gode faglige kvalifikasjoner, og ønsker helst at du også har relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig og være løsningsorientert, samt være engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Tingretten ønsker mangfold og bredde i arbeidsmiljøet og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Stilling som dommerfullmektig forutsetter at du er norsk statsborger.

Vi tilbyr

Ansettelsesvilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, med oppstartlønn fra kr. 522.600,- per år. Lønnsutvikling i stillingen etter tjenestetid og avtaleverk.

Spørsmål om stillingene

Spørsmål om stillingene kan rettes til nestleder Anders Nesheim, tlf. 97 57 92 90.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.

For alle dommerfullmektiger blir det innhentet politiattest.

Søknadsfrist: 7. mars 2024
Arbeidsgiver: Vestfold tingrett
Kommune: Horten
Omfang: Heltid
Varighet: Vikariat/Midlertidig
Arbeidssted: Vestfold tingrett, 3191 Horten

Søk stillingen