Daglig leder - Jussformidlingen

Jussformidlingen søker en samfunnsbevisst og engasjert leder<br>

Søknadsfrist

Jussformidlingen er en studentdreven rettshjelpsorganisasjon som tilbyr gratis rettshjelp til privatpersoner. Vi er 30 ansatte, hvorav 22 er viderekomne jusstudenter i fulltidsstillinger. Årlig gir Jussformidlingen veiledning og juridisk bistand til rundt 5 000 personer. Hos oss arbeider studentene i ett år og mottar 30 studiepoeng for praksisåret.

Om stillingen

Vi søker en daglig leder som brenner for å spre kunnskap, til sine ansatte og Jussformidlingens klienter. Du må ha evnen til å spille andre gode og ha et engasjement for å bidra med idéer og initiativ.

Siden grunnleggelsen har Jussformidlingen hatt som mål å arbeide for de gruppene som ikke har hatt tilgang til tilfredsstillende rettshjelp eller som av andre grunner opplever terskelen for å oppsøke annen juridisk rådgivning som høy.

Vi søker etter handlekraftige kandidater, som ser fremover og er med på å utvikle organisasjonen videre i tråd med Jussformidlingens visjon. Det er vår visjon å nå ut til de som har størst behov for gratis bistand og samtidig være det mest attraktive praksistilbudet for jusstudenter.

Daglig leder har ansvar for administrasjon, daglig drift, budsjett og regnskap. I tillegg er daglig leder den nærmeste overordnede og har personalansvaret for alle ansatte ved Jussformidlingen. Daglig leder fungerer også som juridisk og taktisk rådgiver for saksbehandlerne og har det overordnede ansvaret for rettshjelpen som gis.

Jussformidlingen driftes basert på tilskudd fra flere givere, både offentlige og private. Daglig leder har et selvstendig ansvar for å søke om midler og utforme den årlige rapporteringen til giverne.

Ansvarsområder

 • Daglig drift og administrasjon
 • Juridisk rådgivning
 • Personalansvar
 • Økonomi- og budsjettansvar
 • Representasjon utad

Nødvendige kvalifikasjoner og egenskaper

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis jurist. Særlig relevant erfaring kan erstatte kravet om mastergrad
 • Fremoverlent og handlekraftig
 • Samfunnsengasjert
 • Positiv holdning
 • Selvmotivert
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med ledelse og/eller personalansvar
 • Kjennskap til budsjett- og økonomistyring
 • Kjennskap til rettspolitisk arbeid
 • Kjennskap til saksbehandling og/eller våre kjerneområder (arbeidsrett, trygd- og sosialrett, straffegjennomføringsrett, utlendingsrett og husleierett)

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og egnethet til stillingen.

Vi tilbyr en utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter i et ungt arbeidsmiljø. Nyutdannede oppfordres til å søke. For mer informasjon om Jussformidlingen se www.jussformidlingen.no.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med stort engasjement blant de ansatte
 • Faglige utfordringer med gode muligheter for personlig utvikling og kompetanseutvikling
 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1363 seniorkonsulent med en årslønn mellom 510-560.000kr (tilsvarer lønnstrinn 55-60) Lønn fastsettes ut fra kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for å opparbeide seg avspasering på jobbreiser.
 • Mobilabonnement dekket av arbeidsgiver så lenge arbeidstakeren er i aktiv tjeneste, i tråd med avtale for Universitetet i Bergen.

Tiltredelse: Tiltredelsesdato fastsettes etter nærmere avtale, men fortrinnsvis i løpet av februar 2023.

Ved spørsmål

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til nåværende daglig leder Michelle Danker på tlf. 55 58 96 04.

Slik søker du

Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes via JobbNorge-portalen senest innen 15. januar 2022.

www.jussformidlingen.no

Søknadsfrist: 15. januar 2023

Arbeidsgiver: Universitetet i Bergen

Kommune: Bergen

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen.

SØK HER