Avdelingsleder/jurist

Trygderetten

Søknadsfrist

Om ossTrygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om rett til trygde- og pensjonsytelser, og sakene som behandles av Trygderetten er ofte av stor velferdsmessig betydning for enkeltpersoner. Trygderettens kjennelser kan domstolprøves for lagmannsretten i første instans.

Om oss

Trygderetten er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan organisert under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol, selv om den ikke er en del av det ordinære domstolsapparatet. 

Oppgaven til Trygderetten er å behandle anker over vedtak om rett til trygde- og pensjonsytelser, og sakene som behandles av Trygderetten er ofte av stor velferdsmessig betydning for enkeltpersoner. Trygderettens kjennelser kan domstolprøves for lagmannsretten i første instans.

Om stillingen

I embetet som avdelingsleder i Trygderetten vil du få en sentral rolle i en organisasjon som er retningsgivende på trygderettsområdet. Vi søker deg som har bred juridisk bakgrunn og god samfunnsforståelse. Din faglige bakgrunn kombinert med relevant erfaring fra advokatvirksomhet, rettsvesen eller offentlig forvaltning gjør deg faglig trygg og dyktig til å tilrettelegge og styre gode arbeidsprosesser. Du trives med å kombinere juridisk saksarbeid med lederoppgaver, og har utpreget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du setter tydelige resultatmål, og motiverer og engasjerer de du har rundt deg.

Avdelingsleder leder en avdeling som består av 13 til 15 medarbeidere, i hovedsak jurister, men også medarbeidere med medisinsk og samfunnsfaglig bakgrunn. Du vil administrere egne saker, og i tillegg bistå som meddommer på linje med andre juridisk kyndige rettsmedlemmer.

Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • Ansvar for avdelingens saksavvikling/produksjon og løpende drift
 • Ansvar for egen saksavvikling/produksjon
 • Aktiv deltakelse i Trygderettens ledergruppe med de ansvarsområder som tilligger denne

Krav til kompetanse:

 • Gode resultater fra Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Fyller de formelle vilkår i domstollovens § 53, herunder norsk statsborger og vederheftig
 • Uttømmende politiattest innhentes for kandidater som innstilles

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra domstolarbeid, enten i domstolen eller som advokat/prosessfullmektig
 • Bred juridisk erfaring kombinert med god samfunnsforståelse
 • Kjennskap til trygderettsområdet
 • Ledererfaring
 • Erfaring med styring av saksavvikling og tilrettelegging av gode arbeidsprosesser
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å se, motivere og engasjere medarbeidere
 • Evne til å sette og følge opp produksjons- og resultatmål
 • Ryddig og planmessig

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø med interessante arbeidsoppgaver i et rettsområde i utvikling
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Viktig samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Moderne lokaler i Nydalen, Oslo
 • Årslønn kr 1 138 500

Spørsmål om stillingen

For mer informasjon om stillingen kontakt avdelingsleder, Bjørn Arvid Lervik, 90 55 25 26, eller Trygderettens leder, Trine Fernsjø, 906 65 487.

Utnevning skjer av Kongen i statsråd. Tiltredelse etter nærmere avtale.