Stillinger som seniorrådgiver/ rådgivere - jurister

LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
27.05.2019

Vi søker etter engasjerte og nøyaktige medarbeidere til 12 faste stillinger som seniorrådgiver/ rådgiver - jurist ved nyopprettet avsnitt i forvaltningsseksjonen. Felles enhet for utlending og forvaltning består av tre seksjoner: Utlendingsseksjonen, Forvaltningsseksjonen og Grensekontrollseksjonen.

Stillinger som seniorrådgiver/ rådgivere - jurister

Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning

Stillingene er for tiden plassert i Ski, men reisevirksomhet mellom Øst politidistrikts lokasjoner må påregnes.

Seniorrådgiver/ Rådgiver skal arbeide som både lokal og nasjonal vedtakslinje og treffe vedtak i saker om pass og ID, samt ha ansvar for ulike forvaltningsavgjørelser. Avsnittet skal dessuten ha det nasjonale ansvaret for å veilede øvrige politidistrikter utenfor ordinær åpningstid og bistå samtlige norske utenriksstasjoner i saker om pass.

Medarbeidere i Øst politidistrikt skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse kravene.

Turnus arbeid på to skift innføres på nyåret i 2020(man-søn, kl. 0600-2300), men arbeidstiden vil bli på dagtid inntil implementeringen av nasjonal vedtakslinje er iverksatt.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle pass- og ID-kortsaker
 • Vedtaksmyndighet i pass- og ID-kortsaker (tilbakekall og passnektelse)
 • Vedtaksmyndighet i forvaltningssaker
 • Behandle klagesaker
 • Bidra til kompetansedeling og være rådgiver for øvrige saksbehandlere i både kontroll- og vedtakslinjen
 • Behandle begjæringer om retting og sletting i passregistret
 • Forelegge og forberede saker til Kripos
 • Bistå norske utenriksstasjoner i saker om pass og ID
 • Bistå øvrige politidistrikt utenom ordinær arbeidstid i saker om pass og ID
 • Anmelde ved mistanke om straffbare forhold
 • Tilrettelegge for og gjennomføre ID-intervjuer ved ID-fastsettelse og tapsmeldinger
 • Vurdere, og effektuere online tapsmeldinger ¿ barn
 • Fokus på forebygging gjennom forvaltning

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Cand.jur./master i rettsvitenskap
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • I stilling som seniorrådgiver kreves det minimum fem års erfaring som juridisk saksbehandler

Ønskelig:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kjennskap til politiets datasystemer
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kompetanse og/eller erfaring fra forvaltning og utlendingsfeltet

Personlige egenskaper

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendig og resultatorientert
 • Serviceinnstilt
 • Flink til å samarbeide og tenke helhetlig
 • Kvalitetsorientert

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • I henhold til normal lønnsplassering i Øst politidistrikt lønnes stillingen etter kompetanse som rådgiver (SKO 1434) i lønnstrinn fra 56-65 (fra kr 488 500 ¿ 576 100 brutto per år) eller seniorrådgiver (SKO 1364) i lønnstrinn fra 65-70 (fra kr. 576.100 ¿ 631.700 brutto per år)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss

Kontaktinformasjon

Elin Grøttjord, Politiadvokat, 64995829, Elin.Grottjord@politiet.no
Heidi Vinsrud, Seksjonsleder, 48116906, Heidi.Vinsrud@politiet.no

Arbeidssted

Vestveien 16
1400 Ski

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Øst pd

Referansenr.:4074820092
Stillingsprosent: 100%
 

Øst politidistrikt er landets nest største med cirka 1800 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski. Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, patruljetjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Forebyggende arbeid er en hovedstrategi for politidistriktet. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell- eller etnisk bakgrunn. For alle våre stillinger kreves plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Hovedregel ved ansettelse i staten er seks måneders prøvetid, jf. statsansatteloven § 15, første ledd.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021