Statsadvokatar

Søknadsfrist: 
31.01.2022
 
Om stillinga
Vi treng statsadvokatar til å handtere saker innanfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Straffesaksarbeidet skjer i tverrfaglege prosjekt med juristar og etterforskarar som har politi-, økonomi-, miljø- og datafagleg bakgrunn. 
Vi er på jakt etter deg som
 • er samfunnsinteressert og følgjer med i nyheitsbiletet
 • ønskjer å kome til botns i kompliserte saksforhold
 • kan handtere og analysere store informasjonsmengder
 • kan skilje det viktige frå det uviktige og ser det enkle i det komplekse
 • er interessert i å setje deg inn i nye saksområde
 • likar å jobbe tett med andre profesjonar
 • viser initiativ
 • ikkje let deg skremme av nye utfordringar og er uthaldande

 Søknadsfrist: 31.01.2022

Statsadvokatar

Økokrim

 

Arbeidsoppgåver

 • leie etterforsking av straffesaker
 • påtaleavgjere og føre eigne straffesaker i retten i alle instansar
 • kan få ansvar for prosjekt utanom straffesak
 • videreutvikle Økokrims rolle som høyrings,- bistands- og rådgjevingsorgan
 • bidra til å styrke og videreutvikle kompetansen på økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i politidistrikta og ved dei regionale statsadvokatembeta
 • drive undervisnings- og foredragsarbeid
 • kan få funksjon som personalleiar med personalansvar

Stillingstittel: Statsadvokatar

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast stilling

Stillingsprosent: 100%

Kvalifikasjonar

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap
 • normalt 8 år relevant yrkeserfaring
 • særs gode juridiske kunnskapar
 • erfaring frå straffesaksarbeid er ein fordel. Vi legg òg vekt på anna relevant arbeidserfaring og/eller annan relevant kompetanse
 • særs gode IT-ferdigheiter
 • særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar

 • høy integritet og evne og vilje til nært tverrfagleg samarbeid
 • initiativrik og endringsvillig
 • særs gode relasjonelle evner og kunne skape resultat i samhandling med andre
 • oppteken av å utvikle eigen og andre sin kompetanse
 • særs god arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre planer og oppnå resultat
 • særs gode analytiske evner

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante økonomiske straffesaker
 • eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • utfordrande arbeidsoppgåver
 • samarbeid med myndigheiter i inn- og utland
 • tverrfagleg teamarbeid
 • sterke fagmiljø
 • gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • løn som statsadvokat (SKO 0253), kr 1 150 00

 

C. J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo, Norge

Petter Nordeng

Leder juridisk avdeling

Tlf: 23291027

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022