Spennende stilling innenfor arbeidsrett i Skatteetaten

LOGO Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.10.2020

HR-avdelingen i Skattedirektoratet har et overordnet ansvar for helhetlig styring og utvikling av HR i Skatteetaten. Avdelingen har et sterkt og inspirerende arbeidsrettsmiljø som arbeider bredt innenfor fagområdet. Vi er opptatt av at arbeidsgiverrollen utøves på en profesjonell og effektiv måte.  Du vil få en sentral rolle i avdelingens arbeidsrettsmiljø og samarbeide tett med resten av HR-avdelingen og ut mot etatens øvrige HR-enheter.

Spennende stilling innenfor arbeidsrett i Skatteetaten

Skattedirektoratet, Skatteetaten

Arbeidsoppgaver

 • rådgivning innen kollektiv og individuell arbeidsrett til ledere og etatens HR-miljøer
 • deltakelse i utøvelsen av medbestemmelse etter Hovedavtalen
 • rådgivning og gjennomføring av forhandlinger etter Hovedtariffavtalene i staten
 • bistand i og håndtering av personalsaker
 • utvikling av policydokumenter og følge opp etterlevelsen av disse
 • deltakelse i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode faglige resultater
 • relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, gjerne fra større virksomheter
 • erfaring fra offentlig virksomhet og god kjennskap til statlig avtaleverk (HA og HTA)
 • erfaring fra lønnsforhandlinger
 • gjerne kjennskap til personvern
 • interesse og motivasjon for arbeidsrett og samhandling innen HR-områdene
 • god formuleringsevne på norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • initiativrik og selvstendig
 • strukturert og høy leveransekapasitet
 • godt skjønn og evne å finne løsninger

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 600.000 – 800.000 avhengig av kvalifikasjoner. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Utdanning gjennomført i utlandet må være NOKUT-godkjent. 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Stiftelsestilsynet
Søknadsfrist: 
05.12.2021
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
07.12.2021
LOGO UDI
UDI
Søknadsfrist: 
14.12.2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
19.12.2021