Spennende juridisk arbeid på EU/EØS-området

Søknadsfrist: 
21.05.2021

 

Vi søker etter en dyktig og erfaren jurist til internasjonal og juridisk seksjon i Arbeids- og sosialdepartementet. Internasjonal og juridisk seksjon har bl.a. ansvaret for koordinering av internasjonale trygderettslige spørsmål, bilaterale trygdeavtaler, EØS-avtalens regelverk om trygd på avdelingens ansvarsområder, medlemsskapsreglene og forvaltningsmessige bestemmelser i folketrygden. Vi har ledig en fast stilling som seniorrådgiver.

Spennende juridisk arbeid på EU/EØS-området

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsområde

Som jurist i Internasjonal juridisk seksjon vil du arbeide med alle regelverkene som ligger til seksjonen, men med mulighet til fordypning innen enkelte av fagområdene. Du vil blant annet arbeide med regelverket om medlemskap i folketrygden, bilaterale trygdeavtaler og særlig, rettslige problemstillinger i relasjon til EØS-avtalens trygdedel og avtalene med Storbritannia som følge av brexit. Det kan også være mulighet for å representere departementet i forskjellige internasjonale fora.

I tillegg til de juridiske oppgavene som lov- og utredningsarbeid, vil du også håndtere andre oppgaver under avdelingens ansvarsområder relatert til departementets rolle som sekretariat for politisk ledelse.

Hvilken bakgrunn har du?

Du: 

 • har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater
 • har meget god kompetanse på generell EØS-rett
 • har erfaring med relevante juridiske spørsmål innen EØS-retten
 • har gjerne relevant erfaring med juridiske spørsmål på trygdeområdet
 • har gjerne erfaring med lov- og forskriftsarbeid 
 • har meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Hvem ser vi etter?

For å lykkes i stillingen:

 • har du meget gode samarbeidsevner
 • er du analytisk, strukturert og jobber selvstendig
 • har du stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • mestrer du arbeid både med korte tidsfrister og med lange tidkrevende prosesser
 • trives du med å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • setter du deg raskt inn i nye problemstillinger, evner å tenke helhetlig og bidra inn i tverrfaglige sammenhenger

Hva får du hos oss?

 • Du blir en del av et sterkt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger. Vi legger vekt på å gi ansvar og tillit, men også veiledning i et godt arbeidsfellesskap.
 • Du vil få nærhet til politisk ledelse og politiske beslutninger.
 • Lønnen din vil avhenge av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom  600 000 og 750 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert for stillingen kan høyere lønn vurderes.
 • I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Anne-Louise Resberg på telefon 22248743.

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021