SKOLELEDERFORBUNDET har ledig stilling fast 100 % stilling som RÅDGIVER

Søknadsfrist: 
08.08.2021

SKOLELEDERFORBUNDET er en fagforening for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren tilknyttet YS. Forbundet har over 4000 medlemmer i hele landet. Vi er 12 ansatte i sekretariatet og holder til i hyggelige kontorlokaler i Øvre Vollgate i Oslo sentrum. Brenner du for at ledere i oppvekst og opplæringssektoren skal ha gode arbeidsvilkår? Vi søker etter en rådgiver som skal arbeide med tariff og utdanningspolitiske spørsmål. Vi søker deg som har erfaring med politisk påvirkningsarbeid. Vi ønsker oss en medarbeider med ledererfaring, god kjennskap til oppvekst- og opplæringssektoren, god kjennskap til offentlig forvaltning, som også har kunnskap og interesse for fagforeningers rolle og oppgaver i arbeidslivet.

Er dette deg?

 

 

SKOLELEDERFORBUNDET har ledig stilling fast 100 % stilling som RÅDGIVER

SKOLELEDERFORBUNDET

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

• Erfaring som skoleleder, fortrinnsvis fra VGS

• Fordel med erfaring fra politisk påvirkningsarbeid

• Erfaring fra saksbehandlings- og utredningsarbeid

• Kjennskap til regelverket i opplæringssektoren

• Kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor

• God forståelse innen statistikk og økonomi

• Gode samarbeidsevner både internt og eksternt

• Evne til å arbeide selvstendig

• God skriftlig og muntlig framstillingsevne

• Ønskelig med organisasjonserfaring og erfaring fra rollen som tillitsvalgt

• God digital kompetanse.

• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

• Delta i utvikling og realisering av forbundets vedtatte målsettinger

• Planlegge og gjennomføre fagpolitisk kampanjer og påvirkningsarbeid.

• Forberede og arrangere kurs, seminarer og større fagpolitiske samlinger.

• Delta i opplæring av tillitsvalgte og utvikling av tillitsvalgtrollen.

• Saksbehandling, utredningsarbeid og taleskriving

• Service og bistand overfor vårt lokale tillitsvalgtapparat

• Samarbeid med interne og eksterne aktører

• Oppfølging av enkeltmedlemmer

Vi tilbyr:

• Hyggelig arbeidsmiljø.

• Lønn etter avtale.

• Det må påregnes noe reisevirksomhet.

 

Spørsmål om stillingen:

Kontakt Generalsekretær Jan-Erik Buer jan.erik.buer@skolelederforbundet.no, tlf. 90517499

Se nettside: www.skolelederforbundet.no og Facebook: www.facebook.com/Skolelederforbunde

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021