Seniorskattejurister til Merverdiavgift

LOGO Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020

Seniorskattejurist, 2-3 stillinger i Juridisk avdeling i Skattedirektoratet, seksjon Næring, Merverdiavgift

Seniorskattejurister til Merverdiavgift

Skattedirektoratet, Skatteetaten

Vi søker deg som er faglig dyktig, ser oppgaver i et helhetlig perspektiv, er løsningsorientert og liker å samarbeide med andre. I Skattedirektoratet kommer du til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø, med spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. 

Arbeidsoppgavene i Juridisk avdeling i Skattedirektoratet er knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle spørsmål. I tillegg er tett dialog med og oppdrag for Finansdepartementet, og samarbeid med de sterke fagmiljøene i Skatteetaten, en sentral del av stillingen. Fagområdet Mervediavgift inngår som en av tre faggrupper i seksjon Næring.

Vi ønsker medarbeidere med stor interesse for våre fagområder, og særskilt merverdiavgift. Du har relevant erfaring, gode holdninger og rette personlige egenskaper. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil få rik anledning til å bruke og utvikle dine faglige og personlige egenskaper. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  

Arbeidsoppgaver

 • regelfortolkning og rettsutvikling innen merverdiavgift
 • avklaring av prinsipielle problemstillinger
 • faglig bistand, høringssaker og utredningsoppdrag for Finansdepartementet
 • faglig bistand og dialog med fagmiljøene i Skatteetaten
 • utvikling og ajourhold av MVA-håndboka
 • oppfølging av avgjørelser i Skatteklagenemnda
 • følge opp prinsipielle rettssaker og bindende forhåndsuttalelser
 • rådgi skattedirektøren i juridiske spørsmål
 • stor grad av tverrfaglig samarbeid i Juridisk avdeling og i Skatteetaten for øvrig

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode resultater
 • minimum 5 års relevant erfaring fra merverdiavgiftsområdet 
 • ønskelig med erfaring fra privat virksomhet, gjerne rådgiver/advokat
 • godt faglig skjønn og god avgifts- og systemforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger
 • løsnings- og resultatorientert 
 • strukturert og selvstendig 
 • utviklingsorientert og evne å tenke helhetlig 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle og internasjonale saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid 
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.

Stillingene lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 750 000 – 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Inntil videre gjennomfører vi alle første gangs intervjuer på video.

Kontaktinformasjon
 • Underdirektør Maj Hines - 970 85 696

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020