Seniorskattejurister

LOGO Skatteetaten
Søknadsfrist: 
26.08.2019

Seniorjurister med interesse for digitalisering

 Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling og bistå avdelingene i divisjonen i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Vi er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet og ledes fra Trondheim. Vi har 19 ansatte fordelt på lokasjonene  Trondheim, Oslo og Mo i Rana

Seniorskattejurister

Skatteetaten, Trondheim
Vi søker dyktige jurister som kan bidra til å styrke vår evne til å sikre en effektiv, brukerrettet og rettssikker digitalisering av innkrevingsområdet i etaten. Herunder også evnen til å bidra til en strategisk regelverksutvikling som understøtter dette. 
 
Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.    Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
 
Arbeidsoppgaver
 • Bidra til rettssikkerhet og likebehandling innad i divisjonen og mellom divisjonene  
 • Intern rådgivning og kvalitetssikring  
 • Delta i nettverk og fagteam  
 • Samhandling med eksterne samarbeidspartnere  
 • Kompetanseutvikling og foredragsvirksomhet internt/eksternt 
 • utarbeidelse og vedlikehold av rutiner og retningslinjer
 • Utvikling og implementering av nytt regelverk og sikre at nye systemløsninger er i tråd med gjeldende regelverk 
Kvalifikasjoner
 • embetsstudie/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk 
 • erfaring med å lage beslutningsgrunnlag til strategisk ledelse 
 • erfaring fra offentlig sektor eller inn mot offentlig sektor 
 • erfaring med regelverksutvikling, særlig med tanke på å tilrettelegge for økt digitalisering og automatisering, er en fordel
 • fordel med interesse i ny teknologi og utviklingstrender i samfunnet
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • løsningsorientert 
 • høy leveranseevne og arbeidskapasitet
 • analytisk, strategisk og evne til å tenke helhetlig 
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker 
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø 
 • kompetanseutvikling 
 • fleksitid  
 • trening i arbeidstiden 
 • en raus personalpolitikk 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) , fra kr 600.000 – kr 800.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
En del reisevirksomhet må påregnes
 
Kontaktinfo
 • Seksjonssjef Stian Solheim - 952 90 428

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019