Seniorskattejurist/ seniorrådgiver Personskatt

LOG Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019

 

Skattedirektoratet søker dyktige seniorskattejurister/seniorrådgivere  

Seniorskattejurist/ seniorrådgiver Personskatt

Skatteetaten

Vi søker 2-3 seniorskattejurister/seniorrådgivere til seksjon Person. Seksjonen er en av fire seksjoner i Juridisk avdeling og har ansvaret for personbeskatning nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter blant annet reglene som gjelder arbeids- og kapitalinntekt, eiendom og formue, grunnlaget for arbeidsgiveravgift, i tillegg til unngåelse av dobbeltbeskatning. Regelverket knyttet til folkeregisteret er også omfattet av seksjonens ansvarsområde.
 
Seksjonen består av enhetene Innland og Utland, og det søkes medarbeidere til begge enhetene. Vi kan tilby spennende og utfordrende oppgaver og du vil få innsikt i et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikling og fortolkning av regelverk, herunder utredningsarbeid og prinsipielle uttalelser 
 • Arbeid med kompliserte skattejuridiske problemstillinger, inkludert EØS-rett og skatteavtalefortolkninger
 • Faglig bistand til Finansdepartementet
 • Faglig rådgivning internt i etaten 
 • Foredragsvirksomhet internt og eksternt
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora
 • Kompetent myndighetsfunksjon, blant annet håndtering av dobbeltbeskatningssaker (MAP-saker) og internasjonalt samarbeid
Kvalifikasjoner
 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap, men særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Gode faglige kunnskaper og et godt juridisk skjønn
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra arbeid med skatterett 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og løsningsorientert
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Imøtekommende
 • Høy arbeidskapasitet
  Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet 
Vi tilbyr
 • Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • Utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • Kompetanseutvikling
 • Fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden
 • Raus personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.  

  Stillingen lønnes som seniorskattejurist eller seniorrådgiver (kode 1501/1364), fra kr 680 000 – kr 920 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Kontaktpersoner:

 • Underdirektør Eileen Monsen - 901 96 413
 • Seksjonsleder Lene Ringså - 924 44 944

SØK HER !

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019