Seniorrådgiver/rådgiver i stab for HR og HMS

LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
24.06.2019

Vi søker en motivert og dyktig medarbeider med erfaring fra fagområdet kollektiv arbeidsrett og statlig regelverk. Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner og har gjerne erfaring fra opplæring av ledere og medarbeidere innen fagområdet. Hos oss får du mulighet til å samhandle med distriktes ledere og fagforeninger, samt gi opplæring til ledere og medarbeidere innenfor fagfeltet.

Seniorrådgiver/rådgiver i stab for HR og HMS

Øst politidistrikt, Ski

Stab for HR og HMS har det overordnede ansvaret for fagområdene i distriktet, og avdelingen består av tre seksjoner. Stillingen er plassert i seksjon for Arbeidsgiver, HMS og utvikling, som er ansvarlig for å ivareta distriktets interesser innen arbeidsgiverpolitikk. Sentrale arbeidsoppgaver er individuell og kollektiv arbeidsrett samt medbestemmelse/samhandling med organisasjonene i distriktet.

Stillingen er fortinnsvis stedsplassert på Ski, men andre lokasjoner kan vurderes etter avtale. 

Noe reisevirksomhet internt i distriktet må påregnes.

Vår nåværende ressurs på området vil i løpet av høsten gå av med tjenestepensjon, men vi håper at det vil være mulig å få gjennomført noe tid til overlapping og kompetanseoverføring.

Medarbeidere i Øst politidistrikt skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er tett på.  I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse egenskapene.

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Arbeidsoppgaver
 • Gi rådgivning og veiledning innenfor kollektiv arbeidsrett, herunder politiets arbeidstidsbestemmelser samt tilhørende lov- og avtaleverk
 • Delta i forhandlinger med tjenestemannsorganisasjonene, eksempelvis lønnsforhandlinger
 • Koordinere distriktets arbeidsplanlegging og ressursallokering, herunder kvalitetssikring i henhold til gjeldende arbeidstidsbestemmelser (ATB)
 • Rapportering og analyse av ressursbruk, unntaksbruk og brudd, overtidsbruk, samt iverksettelse av nødvendige tiltak i samhandling med enhetene i distriktet
 • Delta i, og lede prosjekter innen fagområdet
 • Utredningsoppgaver og eventuelle andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning innen arbeidsrett, fortrinnsvis master i rettsvitenskap
 • God kjennskap til statlig regelverk
 • Arbeidserfaring fra statlig forvaltning innenfor kollektiv arbeidsrett
 • Ønskelig med kjennskap til etatsspesifikt regelverk for politi- og lensmannsetaten
 • Ønskelig med erfaring innen opplæring 
Personlige egenskaper
 • Må trives med å jobbe på et strategisk nivå med overordna rammer og prinsipielle beslutninger 
 • Evne til å samarbeide, samhandle og gjennomføre
 • Forståelse for organisasjonsmessige prosesser og evne til sammenhenger
 • Selvstendig, systematisk og analytisk
 • Initiativrik, løsningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig 
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi       
 • I henhold til normal lønnsplassering i Øst politidistrikt avlønnes stillingen som seniorrådgiver (SKO 1364) i lønnstrinn 65 - 70 (kr. 576.100-631.700) eventuelt som rådgiver (SKO 1434) i lønnstrinn 56 - 65 (kr. 488.500-576.100)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • Fleksibel arbeidstid  

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019