Seniorrådgiver - jurist forskning og utvikling

LOGO Oslo Met
Søknadsfrist: 
21.08.2019

Vil du jobbe som jurist innen forsknings- og utviklingsfeltet ved Norges tredje største universitet?

Seniorrådgiver - jurist forskning og utvikling

OsloMet Divisjon forskning og utvikling

Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig og erfaren jurist til en variert, interessant og fast stilling. Du har kompetanse på og erfaring med personvern/informasjonssikkerhet og kontraktsrett. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil bistå store deler av institusjonen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • juridisk bistand til fagmiljøer og OsloMets ledelse innen avdelingens ansvarsområder, med hovedvekt på personvern i forskningsprosjekter, problemstillinger knyttet til avtaler med overføring av personopplysninger, kontraktsrett og forskningsetikk
 • kontaktpunkt mot Norsk Senter for forskningsdata (NSD) som er personvernrådgiver på vegne av OsloMet i forskningsprosjekter
 • koordinator for et personvernnettverk bestående av FoU-rådgivere fra de ulike fakultetene og sentrene
 • sekretær for Forskningsetisk utvalg
 • bistand til utvikling av interne retningslinjer og regelverk
 • opplæringsvirksomhet innenfor avdelingens ansvarsområder

Vi søker deg som har 

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • erfaring med utarbeidelse av kontrakter og databehandleravtaler på norsk og engelsk
 • erfaring med personopplysningsloven og personvernforordningen
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god digital forståelse

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • erfaring med prosjekter som har søkt ekstern finansiering
 • erfaring med forskningsetiske problemstillinger

Vi ønsker deg som

 • er løsningsorientert
 • har god gjennomføringsevne, er ryddig, fleksibel og initiativrik
 • har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • liker å jobbe med varierte oppgaver
 • har interesse og forståelse for forskning-, utviklings- og innovasjonsfeltet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling på spennende og viktige områder for OsloMet
 • dyktige og kunnskapsrike kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

 • Gruppeleder (eksternfinansiering og forskerstøtte): Kjersti Sjaatil, telefon 67 23 54 22 / 93671079
 • FoU-direktør: Anne Ullmann, telefon 67 23 54 40 / 977 85 799

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 seniorrådgiver. Lønn fra kroner kr 627 700 til 789 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 21.august 2019

Ref: 19/07671

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Fra kroner kr 627 700 til 789 200 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/07671
Kontakt
 • Anne Ullmann, 67 23 54 40 / 977 85 799
 • Kjersti Sjaatil, 67 23 54 22 / 93671079

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019