Seniorrådgiver jurist

LOGO NAV
Søknadsfrist: 
25.10.2020

NAV Kontroll er et av fire resultatområder i Ytelseslinjen i NAV. Våre oppgaver er å forebygge, avdekke og anmelde trygdesvindel, sikre kvaliteten i grunndataregistrene og sikre korrekt og effektiv medlemskapsforvaltning i NAV. Vi er rundt 230 ansatte fordelt på 7 enheter. 

Vi har ledig stilling som seniorrådgiver. 

Seniorrådgiver jurist

NAV Kontroll styringsenhet

Dette er en sentral stilling i NAV Kontroll styringsenhet, med hovedansvar for den faglige ledelsen av kontrollområdene i NAV Kontroll. Det settes store krav til selvstendighet og samhandling i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk fagledelse av NAV Kontrolls ansvarsområde innen kontroll av misbruk og svindel av trygdeytelser, kontroll av leger og andre behandlere, samt tiltaksområdet
 • Juridisk avklaringer m.m på øvrige fagområder som berører NAV Kontroll sitt ansvarsområde
 • Innspill til regelverksutredning og - utvikling 
 • Metodeutvikling av kontrollmetodikk i forebyggende og avdekkende øyemed 
 • Samarbeid med påtalemyndigheten, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, departement mfl., samt øvrige deler av NAV på ulike nivå
 • Leder av internt fagforum 
 • Fungering som direktør må påregnes etter en tid

Kvalifikasjoner

 • Master i juridiske fag
 • Erfaring med regelverksutvikling 
 • Erfaring med regelverkstolkning 
 • Meget god kunnskap om offentlig forvaltning
 • God kjennskap til folketrygdloven
 • God kjennskap til straffeprosess/strafferett på bedrageriområdet

Personlige egenskaper

 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Beslutningsdyktig
 • Strukturert
 • Selvgående
 • Lagspiller

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Aktivt, engasjert og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 kr 704 900 – 837 200
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse - trekkes med 2 % pr mnd 

Kontaktinformasjon

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020