Seniorrådgiver HR

LOGO Helfo
Søknadsfrist: 
25.04.2019

Vil du være med å videreutvikle HR-funksjonen i Helfo? Vi søker etter en engasjert og erfaren HR-medarbeider til spennende oppgaver i en organisasjon i utvikling. Vi ser etter deg som brenner for HR-faget, som trives med å jobbe både strategisk og operativt og som vil være med å forme Helfos HR-funksjon.

 

Seniorrådgiver HR

HELFO Tønsberg

Helfo er i stor omstilling som følge av økt krav til digitalisering og endret tjenestestruktur. Vi ønsker derfor å styrke vår arbeidsgiverfunksjon med en dyktig og drivende HR-medarbeider med god rolleforståelse og solid kompetanse innen HR-området.

Som en sentral ressurs innen arbeidsgiverfunksjonen, vil du inngå i et team som blant annet har ansvar for å:

 • ivareta medvirkning på virksomhetsnivå
 • ivareta og videreutvikle policy og retningslinjer på HR-området
 • ivareta rettigheter og plikter under omstilling
 • samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene
 • lederstøtte innen arbeidsrettslige problemstillinger
 • gjennomføre lønnsforhandlinger
 • personalforvaltning
 • rekruttering og koordinere ansettelsesrådet
 • HMS- og IA-arbeid
 • videreutvikle Helfos arbeidsgiverpolitikk mm.

Konkrete oppgaver tilknyttet medarbeiderne i avdelingen vil tilpasses den enkeltes erfaring og interesse.   Dette fordeles på bakgrunn av erfaring, interesser og helhetsvurdering av kapasitet. Vi ønsker at du har solid erfaring fra flere av avdelingens ansvarsområder og kan bidra bredt innenfor alle områdene tillagt arbeidsgiverfunksjonen.

Stillingen er lagt til Helfo virksomhetstjenester, avdeling Helfo regelverk, resultatstyring og HR- forvaltning. Avdelingen er én av tre i styringslinjen Helfo virksomhetstjenester.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid som arbeidsform.

Vi ønsker deg som har:
 

 • Master i rettsvitenskap (jurist) med bred HR-erfaring eller annen høyere masterutdanning relevant for HR-området 
 • meget god erfaring fra flere av stillingens ansvarsområder
 • erfaring fra generell rådgivning/veiledning, personalforvaltning og rekruttering
 • innsikt innen offentlig forvaltning og offentlig, sentralt lov- og avtaleverk
 • interesse og digital forståelse
 • gode ferdigheter på prosess – og/eller prosjektledelse

Det er en fordel om du har erfaring fra medbestemmelse/samarbeid med tillitsvalgte.

Det er ønskelig at du har erfaring med omstillingsprosesser i offentlig sektor og god oversikt over relevant lov- og avtaleverk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • har stor grad av selvstendighet og faglig integritet
 • har gode samarbeidsevner og ferdigheter til å bygge tillitsfulle relasjoner
 • har god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne, herunder arbeid med skriftlig utredning, kommunikasjonsformidling og kompetansebygging
 • har stor arbeidskapasitet/ståpåvilje
 • kan samhandle godt med ledere på alle nivåer, herunder tillitsvalgte og vernetjeneste
 • er initiativrik og strategisk
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • håndterer hektisk arbeidshverdag/miljø

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi kan tilby

 • en spennende stilling i en utviklingsorientert virksomhet
 • stor mulighet til å påvirke egen og avdelingens oppgaveportefølje
 • gode ordninger for pensjon, lån, og forsikring gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • arbeidssted vil være i tidsriktige lokaler sentralt i Tønsberg
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364). (Aktuelt lønnsspenn er kr. 560.000-655.000.) For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Som medarbeider i Helfo er man en «lagspiller» i et kompetent fagmiljø som jobber for en målrettet helseøkonomi og fornøyde brukere.

Mangfold i Helfo
Medarbeidere i Helfo skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi ønsker å bidra til og oppnå regjeringens målsetting om 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med hull i CV eller nedsatt funksjonsevne. Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV’n kan opplysningene bli brukt til registreringsformål.

 

Søk elektronisk
Søknad og CV sender du elektronisk. Du må legge ved alle relevante attester og vitnemål når du søker.

Offentlig søkerliste
Helfo vil utarbeide offentlig søkerliste for stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkeren vil i så tilfelle bli varslet om dette. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Camilla Nagelstad Dalland på telefon 473 17 709

For mer informasjon om Helfo, se helfo.no. Se også relevant info på helsenorge.no.

SØK HER !
 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019