Seniorrådgiver arbeidsliv- og tariffspørsmål

LOGO Akademikerne
Søknadsfrist: 
01.05.2019

Akademikerne vil være med å prege utviklingen av framtidens arbeidsliv. Vi jobber for fleksibilitet innen trygge rammer, kollektive lønns- og arbeidsvilkår tilpasset lokale forhold - med solid forankring i den norske samarbeidsmodellen.

Seniorrådgiver arbeidsliv- og tariffspørsmål

Akademikerne, Oslo

Vi styrker vår kapasitet og leter etter en person som kan dekke viktige funksjoner på arbeidslivs- og tariffeltet. Arbeidsoppgavene vil variere over tid og det forventes at søker er fleksibel og kan håndtere et stort spenn av oppgaver.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Lage beslutningsgrunnlag for Akademikerne i arbeidslivsspørsmål
 • Arbeide med arbeidsrettslige tema relatert til lov, regelverk
 • Bidra i det løpende arbeidet med arbeidslivspolitikk og tariffspørsmål,
 • Samarbeid med Akademikernes medlemsforeninger
 • Kontakt med myndigheter, andre arbeidslivsorganisasjoner og kompetansemiljøer
 • Delta i arbeidsgrupper og partssammensatte utvalg
Erfaring/bakgrunn
 • Minst fem års relevant arbeidserfaring, herunder med arbeidslivsrelevante spørsmål.
 • Erfaring fra arbeidslivsorganisasjoner er ønskelig. Innsikt i trepartssamarbeidet forventes.
 • Det stilles krav om juridisk, eventuelt annen utdanning på masternivå.
 
Personlige egenskaper 
 • Strukturert, analytisk og gode samarbeidsevner
 • Vilje og evne til å håndtere et bredt sakstilfang.

Akademikerne tilbyr

Spennende og utviklende oppgaver i et kompetent og godt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.

 

Om arbeidsgiveren

Akademikerne er hovedorganisasjonen for folk med høyere utdanning. Vi har 13 medlemsforeninger med til sammen over 200 000 medlemmer.

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019