Seksjonssjef (jurist)

LOGO Bufetat
Søknadsfrist: 
31.08.2019

Sentral stilling som leder av seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner

Seksjonssjef (jurist)

Bufetat, Lillestrøm

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Vi håper du vil være med og hjelpe oss med det!

Om stillingen

Bufetat, region øst søker en erfaren og tydelig leder som kan videreutvikle regionens arbeid med kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner. Arbeidet er organisert i egen seksjon i regiondirektørens stab, med for tiden 10 medarbeidere, og har en sentral rolle i regionen. Seksjonen kvalitetssikrer og godkjenner alle statlige, private og kommunale barneverninstitusjoner i region østs virkeområde.

Oppdraget er å kontrollere at barneverninstitusjoner drives etter gjeldende regelverk og gjeldende kvalitetsnormer. Vi søker en leder som skjønner regelverk og forvaltning, har kjennskap til barnevernsektoren og som ser etter muligheter for å gjøre gode tjenester bedre sammen med sine medarbeidere.

Du har i stillingen fullmakt fra regiondirektøren til kvalitetssikring og godkjenning av institusjoner. Du har resultat-, personal- og økonomiansvar. Du har ansvar for å lede seksjonen med utgangspunkt i årlig oppdragsbrev fra regiondirektøren og du rapporterer i det daglige direkte til regiondirektør. Som leder i Bufetat, region øst inngår du i et bredt og kunnskapsrikt lederkollegium som møtes jevnlig.

Viktigste oppgaver og ansvarsområder vil være:

 • God ledelse av kvaltetssikrings- og godkjenningsarbeidet i regionen
 • Å sikre høy kvalitet i godkjenningsvedtak og etterfølgende kontroller
 • Å sørge for et godt arbeidsmiljø i seksjonen
 • Å sørge for godt samarbeid og god kommunikasjon med institusjoner, tilsynsmyndigheter, etatsledelse og samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Faglig og personaladministrativt ansvar for seksjonen
 • Budsjettansvar

Kvalifikasjoner:

 • Du er utdannet jurist med relevant arbeidserfaring
 • Du har ledererfaring og kan vise til gode resultater som leder
 • Du har god forvaltnings- og organisasjonsforståelse og kunnskap om relevant regelverk
 • Vi ser gjerne at du har kunnskap om og forståelse for barnevernssektoren og organiseringen av denne
 • Du har god IKT-kompetanse og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • På grunn av noe reisevirksomhet er førerkort en fordel

Personlige egenskaper som er sentrale for stillingen:

 • Du liker å samarbeide og jobbe med mennesker, er tydelig og trygg i lederrollen, og du er flink til å skape gode relasjoner og nettverk, både internt og eksternt
 • Du er strategisk i tilnærmingen og har god kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Du forstår komplekse sammenhenger og er analytisk, strukturert og gjennomføringsorientert i arbeidet
 • Du evner å ta beslutninger i vanskelige valgsituasjoner
 • Du har selvinnsikt og er interessert i å utvikle deg i lederrollen

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Den rette kandidaten tilbys:

 • 100% fast stilling
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i kode 1211 seksjonssjef, p.t. kr 640 200 - 860 300 pr. år, lønnstrinn 70-82. Lønn vurderes etter utdanning og erfaring. For særdeles kvalifiserte søkere kan annen avlønning vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Fleksitid og mulighet til en time trening i arbeidstiden pr. uke.
 • Givende lederutfordringer innenfor et satsningsområde i endring, samt muligheten til å utvikle deg som leder gjennom deltakelse i Bufetat Lederskole og regionens eget introduksjonskurs for nye ledere.

Generelle opplysninger:

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en kan bli brukt til registreringsformål. Hvis du har hull i CV, vennligst opplys om dette i søknadsteksten
 • Stillingen er for tiden lagt til Bufetat, region øst
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon:

Lurer du på om det er deg vi søker, og du har relevante spørsmål, kan du i periodene 07.-12.07. og 12.08.-20.08. kontakte:

Regiondirektør Ingrid Pelin Berg, tlf. 466 15 059, epost ingrid.pelin.berg@bufetat.no.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester, med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

 

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020
LOGO DNB Næringseiendom AS
DNB Næringseiendom AS
Søknadsfrist: 
26.04.2020