Samfunnsviter/økonom/jurist - forvaltningsrevisjon

Søknadsfrist: 
20.06.2021

Har du lyst til å jobbe med evaluering som bidrar til bedre kommunale tjenester? Vi er på jakt etter en til to samfunnsengasjerte medarbeidere til vår Avdeling for forvaltningsrevisjon. Vi ser spesielt etter deg som har interesse for offentlig forvaltning og har lyst til å jobbe flerfaglig med hyggelige og dyktige kollegaer.

Samfunnsviter/økonom/jurist - forvaltningsrevisjon

Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Arbeidsgiver:

Oslo kommune

 Sted: OSLO

 Stillingstittel: Førsterevisor

 Stillinger: 1

 Heltid / Deltid: Heltid

 Ansettelsesform: Fast

 Stillingsprosent: 100

 Webcruiter-ID: 4399109719

Arbeidsoppgaver

Kommunerevisjonen i Oslo er Oslo kommunes valgte revisor. Vi arbeider på oppdrag fra bystyrets kontrollutvalg og kan bli bedt om å gjennomføre undersøkelser i alle kommunens virksomheter og aksjeselskap. Vi kan tilby interessante og faglige utfordrende arbeidsoppgaver.

Avdelingen gjør systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak. Kommunerevisjonen legger fram resultatene av utførte forvaltningsrevisjoner i rapporter eller egne saker som oversendes til kontrollutvalget for behandling. Etter behandling sender utvalget rapportene videre til bystyreutvalgene/bystyret. Ett til tre år etter at en forvaltningsrevisjon er sluttført, gjennomføres det gjerne en mindre oppfølgingsundersøkelse. Avdelingen gjennomfører også eierskapskontroller.

Kvalifikasjoner

• Mastergrad eller tilsvarende i samfunnsvitenskap, økonomi eller rettsvitenskap

• Meget gode akademiske resultater

• God kjennskap til kvalitative og/eller kvantitative metode. Ferdigheter i R eller tilvarende er en fordel

• Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

• Kjennskap til offentlig sektor

• Personlig egnethetFørsterevisor er en rekrutteringsstilling. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

Du har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i flerfaglige prosjektteam. Du har stor gjennomføringsevne og ser det positive i høye krav til kvalitet. Du kan raskt sette deg inn i nye fagområder. Du har interesse for revisors rolle og høy faglig integritet.

Vi tilbyr

• En interessant jobb for samfunnsengasjerte mennesker

• Kompetente og hyggelige kolleger i et flerfaglig miljø 

• Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver 

• Gode faglige utviklingsmuligheter

• Fleksibel arbeidstid og gode muligheter for mye fri om sommeren

• Gode forsikrings- og pensjonsordninger

• Tilgang til trimrom og mulighet for trim i arbeidstiden

• Konkurransedyktige lønnsbetingelser (lønnstrinn 31-50 - årslønn kr. 473 600-662 900 i Oslo kommunes regulativ for 2020)

Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse

 

Hilde Ludt

Assisterende avdelingsdirektør

 Mobil: 413 32 157

Kommunerevisjonen er valgt av bystyret til å revidere regnskapene, evaluere tjenesteproduksjonen og myndighetsutøvelse for kommunens virksomheter. Kommunerevisjonen er uavhengig av byrådet og kommunens administrasjon og rapporter til kontrollutvalget og bystyret.

Kommunerevisjonen har 45 medarbeidere, og revisorene arbeider med forvaltningsrevisjon, regnskapsrevisjon, IT-revisjon og granskning.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

SØK HER

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021