Saksbehandlere til juridisk sektretariat

LOGO UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021

 

Er du nysgjerrig på verden og interessert i mirgrasjons- og utlendingsfeltet?

 

Saksbehandlere til juridisk sektretariat

Utlendingsnemda UNE

Vi søker nå flere saksbehandlere til alle våre fire saksavdelinger. 

Som saksbehandler i UNE får du ansvar for å behandle klagesaker over UDIs vedtak, samt omgjøringsanmodninger. Du blir godt kjent med mange aspekter innen utlendingsforvaltningen, og får god kjennskap til internasjonal rett og konvensjoner, aktuell landkunnskap og ulike nasjonale lover. Det er også aktuelt med rettssaksarbeid. 

Du vil inngå i et sterkt fagmiljø preget av en god kombinasjon av selvstendig arbeid og samarbeid.

Vi ønsker at alle som jobber i UNE skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av enkeltsaker etter utlendingsloven og statsborgerloven
 • Skriftlig utforming av merknader og vedtaksutkast til nemndmedlemmer og nemndledere
 • Deltakelse i nemndmøter med ansvar for skriftlig og muntlig saksfremlegg
 • Arbeid i tilknytning til rettssaker og saker fra sivilombudsmannen
 • Arbeid med saksomkostningssaker der advokater fremmer krav

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, fortrinnsvis i rettsvitenskap/Cand.jur. Andre Mastergrader med relevant fagkombinasjon er også aktuelle.
 • Interesse for og erfaring fra utlendingsfeltet er en fordel 
 • Ikke-vestlig språk- og kulturkompetanse er en fordel  
 • For 2 av stillingene er det en fordel med kunnskap om regelverket for fri bevegelse i EØS-avtalen
 • Erfaring fra utlendingsforvaltningen, offentlig forvalting og/eller saksbehandling er en fordel
 • Svært god formidlingsevne - både muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-verktøyer og positiv til ny teknologi

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert og har høy faglig integritet
 • Du har stor arbeidskapasitet
 • Du har evne til å balansere mellom grundighet og effektivitet
 • Du er systematisk og strukturert
 • Du er fleksibel og har endringsevne- og vilje
 • Du jobber selvstendig, har gode samarbeidsevner og deler kunnskap med dine kollegaer
 • Du er en positiv bidragsyter til det sosiale arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet som saksbehandler vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med fokus på samfunnsaktuelle tema innen utlendingsfeltet
 • Interessante arbeidsoppgaver i et kompetent og tverrfaglig fagmiljø
 • Bredt utvalg av interne kurs/opplæringstiltak
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Lønnsbetingelser: Stillingene blir lønnet som rådgiver eller seniorrådgiver (472.000 – 690.000). Stillings- og lønnsplassering avhengig av kvalifikasjoner.

Annet

 • UNE mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke på våre stillinger. Vi legger vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for alle våre medarbeidere. Søkere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordres til å krysse av i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 • I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.
 • Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju
 • Vi anmoder om at din søknad går via Webcruiter, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Georg Magne Rønnevig - 994 72 718
 • Avdelingsleder Marianne Granlund - 951 31 387

SØK HER!

 

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021