Rådgiver/seniorrådgiver (jurist)

LOGO Utenriksdep
Søknadsfrist: 
27.05.2020

Til Personalenheten søker vi en engasjert, effektiv og faglig dyktig jurist med erfaring fra personalforvaltning og håndtering av arbeidsrettslige spørsmål. Du må trives med å arbeide både i team og selvstendig – i et tidvis høyt arbeidstempo og med meget varierte arbeidsoppgaver.

Rådgiver/seniorrådgiver (jurist)

Utenriksdepartementet, Personalseksjonen

Om Utenriksdepartementet

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Staten er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. Utenriksdepartementet ønsker å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan tjenestegjøre i utenrikstjenesten. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

Jobb med verden!

Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad.

En karriere i utenrikstjenesten byr på interessante oppgaver og muligheter, både i Utenriksdepartementet og ved våre utenriksstasjoner.

Om stillingen

Personalseksjonen er én av fire seksjoner i Avdeling for kompetanse og ressurser i Utenriksdepartementet. Seksjonen har tre enheter, herunder Personalenheten, som ledes av en underdirektør. Personalenheten har ansvar for departementets personalforvaltning og rådgir også utenriksstasjonene om lokalt ansattes arbeidsforhold.  

Ansvars- og arbeidsområder

 • Rådgivning innen enhetens kompetanseområde, særlig innen arbeidsrett og personalforvaltning 
 • Deltakelse og rådgivning i omstillingsprosesser 
 • Delta i regelverksutvikling 
 • Behandle varslingssaker og personalsaker 
 • Bistå med rådgivning og behandling av henvendelser fra utenriksstasjonene i spørsmål om arbeidsforhold for lokalt ansatte 
 • Behandle spørsmål innen forvaltningsrett, avtalerett m.m.
 • Delta i opplæringsvirksomhet, herunder holde kurs for ledere i departementet og ved utenriksstasjonene
 • Linjeleder kan endre stillingens innhold ved behov

Kvalifikasjoner

 • Må ha norsk juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Må ha god kompetanse innen kollektiv og individuell arbeidsrett
 • Må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Må ha god rolleforståelse 
 • Må ha interesse for personalforvaltning 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vektlegges
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til konflikthåndtering
 • Integritet og evne til å arbeide selvstendig, analytisk og effektivt 
 • Fleksibel og inkluderende
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspress

Vilkår/betingelser

Stillingen avlønnes som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1436/1364) med bruttolønn pr. år fra kr 513 600 – 813 400 (lønnstrinn 58-80) jf. Hovedtariffavtalene i staten.

Ansettelse i stilling forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet. 

Søker må ha norsk statsborgerskap.

Kontaktinformasjon

 • Underdirektør Åsmund Eriksen, Personalenheten, asmund.eriksen@mfa.no, tlf. 23 95 04 52 / 412 16 717 
 • Seniorrådgiver Siren Namtvedt (spm. om rekrutteringsprosessen), Rekrutteringsenheten, siren.namtvedt@mfa.no, tlf. 23 95 02 06 /415 60 594

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020