Rådgiver/Seniorrådgiver

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
31.01.2020

Lyst til å jobbe med oppfølging av kommunalt tilsyn i byggesak?

Rådgiver/Seniorrådgiver

Direktoratet for byggkvalitet

Det kommunale tilsynet er et sentralt virkemiddel for å sikre at bygningsreglene etterleves og for å bidra til kvalitet i byggverkene. Direktoratet for byggkvalitet arbeider med å støtte og utvikle det kommunale tilsynet i byggesak, og søker etter en ny medarbeider.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide verktøy og veiledere for kommunalt tilsyn.
 • Delta i og utvikle fora for å styrke den kommunale tilsynsaktiviteten.  
 • Bidra til å videreutvikle direktoratets støtte til kommunalt tilsyn.
 • Ha dialog med kommunene. 
 • Bidra til å utvikle regelverket og den tilhørende veiledningen. 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.
 • Kunnskap om plan- og bygningsloven.
 • Det er en fordel om du har erfaring fra kommunal byggesaksbehandling eller kommunalt tilsyn med byggesak.
 • Minst to års arbeidserfaring.

Personlige egenskaper

 • Stillingen er utadrettet og du må derfor kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig.
 • Du må trives med å bygge relasjoner både internt og eksternt. 
 • Du må være opptatt av brukernes behov og nye måter å jobbe på.
 • Du må kunne jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling i et godt og hektisk arbeidsmiljø på et område som får stor politisk oppmerksomhet. 
 • Mulighet for faglig utvikling i et bredt sammensatt faglig miljø.  
 • Lønn etter avtale.    
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån etter regler fastsatt av KMD.
 • Statens arbeidstidsordninger og en god personalpolitikk.

Arbeidssted er i våre hyggelige lokaler sentralt i Oslo.Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Vi er en del av statens inkluderingsdugnad, og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål jf regjeringens inkluderingsdugnad.Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søkeren kan bli offentliggjort selv om vedkommende har bedt om å bli unntatt offentligheten. Vedkommende vil i så fall bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020