Rådgiver/senior- rådgiver (jurist)

LOGO Fylkesmannen i Agder
Søknadsfrist: 
14.04.2020

Justis- og vergemålsavdelingen har ledig fast 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver (jurist). Justis- og vergemålsavdelingen, med sine p.t. 36 ansatte, består av tre fagenheter. I justisenheten behandles saker innenfor ulike rettsområder, så som plan- og bygningsloven, kommuneloven, offentleglova, veglova m.m. I tillegg utøves veiledning overfor kommunene innen de aktuelle lovområdene.

Rådgiver/senior- rådgiver (jurist)

Fylkesmannen i Agder, Arendal

Arbeidsoppgaver

For stillingen vil arbeidsoppgavene i hovedsak være saksbehandling etter lovverk som ligger til justisenheten, med særlig vekt på klagesaksbehandling etter plan- og bygningsloven samt behandling av saker etter kommuneloven.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter person som har:

 • juridisk utdanning på masternivå
 • fortrinnsvis relevant erfaring fra juridisk klagesaksbehandling
 • motivasjon for stilling med høyt arbeidstempo
 • interesse for samfunnsliv og offentlig forvaltning
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk språk
 • kjennskap til elektronisk saksbehandlingsverktøy

Vi legger vekt på personlige egenskaper og søker en resultatorientert og fleksibel medarbeider med god arbeidskapasitet, initiativ og evne til å ta selvstendige beslutninger. 

Hos Fylkesmannen er det krav til fornyelse og omstilling, og vi forutsetter at den som tilsettes stiller seg positiv til endringer av arbeidsoppgaver innenfor avdelingens saksområder.

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer som har etnisk minoritetsbakgrunn eller tilhører andre underrepresenterte grupper, oppfordres til å søke.

Fylkesmannen ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. De to sistnevnte kan bli brukt til registreringsformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Vi tilbyr

 • trivelige kolleger og godt juridisk fagmiljø
 • avlønning som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364, kr 464 000 – kr 552 800 Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner.  De første 6 månedene er prøvetid. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med gunstige boliglån. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • utfordrende oppgaver i et godt, tverrfaglig miljø

   

Kontorsted for stillingene er Arendal. Fylkesmannen har også kontorsted i Kristiansand frem til 1. desember 2020, da virksomheten samles i nytt bygg i Arendal. Den som tilsettes kan i en periode frem til dette påregne noe reisevirksomhet mellom begge kontorsteder.

Vi vurderer søker ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene er prøvetid.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos:

 • direktør Eva Jørlo, telefon 370 17 556/41 57 30 86
 • assisterende direktør Monica Bjørkholt, telefon 381 76 255

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, “søk stillingen”. Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

Søknadsfrist: tirsdag 14. april 2020

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

SØK HER!

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020