Rådgiver/Jurist

LOGO Bergen Kommune
Søknadsfrist: 
15.12.2019

Etat for landbruk består i dag av 4 ansatte, og vi søker nå en jurist for å styrke saksbehandlingen.

Rådgiver/Jurist

Bergen kommune, Etat for landbruk

Etat for landbruk har ansvar for saker etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven og forurensingsloven, og vi vurderer naturmangfoldloven i de fleste saker. Vi gir i tillegg uttale til arealsaker i LNF-områder og til arealplaner. 

115 foretak søker produksjonstilskudd i Bergen kommune. Flere av disse har tilleggsnæringer på gården, og skogen er en viktig ressurs i Bergen. Etat for landbruk behandler søknader om tilskudd og godkjenner søknader om tiltak, samt at vi følger opp med kontroll. Vi arbeider for næringsutvikling i landbruket og en grønnere by.

Juristen vil ta del i dette arbeidet sammen med de tre andre rådgiverne på etaten og landbrukssjefen.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling juridiske saker
 • Juridisk rådgiving internt på etaten og til brukerne av tjenestene våre
 • Ta del i utvikling av etaten og tjenestene 
 • Samarbeid med andre etater, fylkesmannen og fylkeskommunen

Kvalifikasjoner

 • Master rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig 
 • Det er ønskelig med relevant erfaring eller kunnskap om landbruk/natur/miljø
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du kan arbeide selvstendig, men har også evne til samarbeid
 • Du er fleksibel og trives med varierte arbeidsoppgaver
 • Du kommuniserer godt, har god formidlingsevne og er serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktinfo

SØK HER !

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien
Søknadsfrist: 
24.01.2020
LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020