To rådgivere/ seniorrådgivere

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019

Har du erfaring med og interesse for kommunal og regional planlegging?  Vi søker to rådgivere/seniorrådgivere til vår planseksjon

To rådgivere/ seniorrådgivere

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Om stillingene

Vi søker to rådgivere/seniorrådgivere til vår justis- og kommunalavdeling. Stillingene er 100 % faste og tilknyttet planseksjonen med kontorsted Vadsø. Du får også kolleger på seksjonen i Tromsø, Andselv og Kautokeino. 

Alle kommuner skal drive langsiktig planlegging etter plan- og bygningsloven. Planseksjonen formidler nasjonal politikk og prioriteringer i kommunal og regional planlegging og veileder om statlige føringer. Fylkesmannen er fagmyndighet for blant annet naturmangfold, klima, friluftsliv, reindrift, jord- og skogbruk, strandsone, barn- og unge, samfunnssikkerhet, universell utforming, landskap, stedsutvikling, samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging. Vi skal gjennom vårt arbeid i plansaker bidra til at nasjonale interesser innen disse fagområdene blir ivaretatt og samordne innspill internt. Planseksjonen har også ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater ved høring av arealplansaker.

Effektiv planlegging forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunale og statlige etater. Formidling og rådgivning overfor kommunene, fylkeskommunen og regional statsforvaltning er også en viktig oppgave for planseksjonen hos Fylkesmannen.

Du må regne med en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

  • relevant mastergrad, for eksempel innen arealplanlegging, naturforvaltning, landbruksforvaltning, samfunnsplanlegging, landskapsarkitektur, jurist eller tilsvarende. Hvis du kan vise til lang og bred erfaring innenfor planlegging etter plan- og bygningsloven, kan vi fravike kravet til utdanning.
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vi ønsker at du:

  • har relevant kunnskap innen et eller flere av Fylkesmannens fagområder i plansaker.
  • har god kunnskap om plan- og bygningsloven.
  • har kunnskap om kommunesektoren og offentlig forvaltning.
  • har erfaring og interesse innenfor kommunal og regional planlegging.
  • er faglig trygg, tar initiativ og er løsningsorientert.
  • har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr

For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 472 300,- til 631 700,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Hos Fylkesmannen blir du en del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og alle kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har treningsrom på statens hus i Vadsø. Hvis du kommer flyttende til Finnmark, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Når du er bosatt i Finnmark, får du nedskrevet studielånet ditt med inntil 25 000,- kroner i året og du får lavere personskatt.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad på telefon  77 64 20 70/975 83 620 eller leder for Planseksjonen Hans K. Rønningen på telefon 77 64 20 47/481 97 600       

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. 

Se vår Facebookside for statusoppdateringer og bilder. Les mer om Vadsø på vds-bloggen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Om oss

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse, utdanning og planlegging

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

 

SØK HER !

 

Vennligst oppgi i søknaden at du fant stillingen her.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
09.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
15.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019