Rådgiver / Seniorrådgiver til ny Juridisk avdeling

Søknadsfrist: 
07.12.2021
NAV er sentral for den norske velferdsstaten ved å hjelpe mennesker i arbeid og gjennom ytelser og stønader. I 2020 utbetalte NAV 500 milliarder kroner i ytelser og stønader til 3 millioner mennesker. Vi må utvikle oss kontinuerlig for å ivareta dette oppdraget best mulig.
Nå etablerer vi en ny Juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet, for å løfte og styrke det juridiske arbeidet i NAV. Juridisk avdeling skal ha ansvar for å tolke det generelle regelverket og skal ha en tverrgående rolle knyttet til direktoratets og etatens juridiske funksjoner. Avdelingen skal samle og koordinere de juridiske fagmiljøene i etaten, sikre effektiv oppgaveløsning og bidra til god samhandling og kommunikasjon internt og eksternt. Juridisk avdeling vil bestå av tre seksjoner; Rettsseksjonen, Rådgivningsseksjonen og Styringsseksjonen.
Rettsseksjonen skal blant annet ha ansvaret for regelverkstolkning av offentleglova, trygderettsloven, erstatningsloven, foreldelsesloven, deler av forvaltningsloven og personvernlovgivningen, utøvelse av statens partsstilling i saker for domstolene og koordinere henvendelser fra Sivilombudet. Seksjonen behandler også enkeltsaker etter regelverkene den har tolkningsansvar for, deriblant sakskostnadssaker etter forvaltningsloven § 36, søknader om fritak fra taushetsplikt i forbindelse med forskning og erstatningssaker.
Vi søker etter 3 til 4 motiverte rådgivere/seniorrådgivere til Rettsseksjonen som skal jobbe med regelverkstolkning, juridisk saksbehandling, herunder behandle dispensasjonssøknader etter forvaltningsloven § 13d og klagebehandling etter forvaltningsloven § 36. I tillegg forberede saker for domstolen og bistå Regjeringsadvokaten i prosessen.
 
Søknadsfrist: 07.12.2021

Rådgiver / Seniorrådgiver til ny Juridisk avdeling

Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Oslo

 

Arbeidsoppgaver

 • Regelverkstolkning
 • Besvare formelle henvendelser til avdelingen på eget ansvarsområde
 • Svare på høringer på eget ansvarsområde
 • Saksbehandling i enkeltsaker og klagesaker
 • Forberede (Ansvar for å utøve statens partsstilling i) saker for domstolene (i samarbeid med Regjeringsadvokaten)
 • Koordinere og delta i etatens arbeid med å svare ut henvendelser fra Sivilombudet
 • Avklare spørsmål i grensesnittet mellom Juridisk avdeling og fagavdelingene i direktoratet på det generelle regelverket som seksjonen har ansvar for
 • Bistå fagavdelingene i direktoratet i spørsmål knyttet til særregelverket

Kvalifikasjoner du må ha :

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kompetanse innen minst ett av fagområdene forvaltningsrett, offentlighetsloven og personvernlovgivningen
 • Ansettelse som seniorrådgiver krever i tillegg relevant og dokumenterbar arbeidserfaring fra minst ett av de nevnte rettsområdene

Kvalifikasjoner det er en fordel at du har :

 • Relevant erfaring fra offentlig sektor, gjerne på direktoratsnivå eller tilsvarende
 • Kunnskap om arbeids- og velferdsrett

Personlige egenskaper

 • Har et faglig engasjement med interesse for våre rettsområder
 • Har evne til å følge prioriteringer og evne til selv å prioritere mellom ulike oppgaver i en travel hverdag
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har god evne til å arbeide selvstendig og til å være en lagspiller
 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Er ryddig/strukturert og har god arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en samfunnsnyttig virksomhet
 • Engasjerte kolleger i en etat med ambisjoner
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter og godt utstyrte trimrom
 • Hytteforening med mulighet til å leie hytte på fjellet
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Sommer- og vintertid, og mulighet til å opparbeide fleksitid
 • Stillingene lønnes i kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn fra kr. 604 700 (ltr 66) til kr. 850.000 (ltr. 81). For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Kontaktinformasjon

Anja C. Hildonen, 90117545

Arbeidssted

Fyrstikkalléen 1

0661 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4452218233

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 07.12.2021

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022