Rådgiver med juridisk- og teknologikompetanse

LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Søknadsfrist: 
08.02.2021
Har du interesse for juss, teknologi og politikk? Vi samordner IT politikken for samfunnet og offentlig sektor og søker deg som vil jobbe på et fagområde i rask utvikling. 

Rådgiver med juridisk- og teknologikompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Om oss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, distrikts- og digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse.

Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk 

Avdelingens fire seksjoner har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og ansvar for politikk for elektronisk kommunikasjon.

Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor,  samordning av den nasjonale IT-politikken og forvaltning av regelverk, blant annet personopplysningsforskriften, lov om elektroniske tillitstjenester og ekomloven.

Avdelingen har administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Vi ha har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Avdelingen er faglig sekretariat for både distrikts- og digitaliseringsministeren og for kommunal- og moderniseringsministeren.

Om stillingen

Seksjonen for IT-politikk har ansvar for strategi- og politikkutforming med vekt på verdiskaping og inkluderende samfunnsutvikling. Vi arbeider med å påvirke samfunnets og offentlig sektors evne til å få gevinster ut av digitaliseringen og motvirke negative effekter.

IT politikken griper på tvers av alle samfunnssektorer og vi identifiserer utfordringer, initierer, koordinerer og følger opp tiltak. Samordning av IT-politikken for samfunnet og for offentlig sektor er vår hovedoppgave.

Eksempler på aktuelle ansvarsområder er digitalisering i offentlig sektor, næringsrettet digitalisering, dataøkonomi, oppfølging av EU regelverk på flere IT-relaterte områder, viderebruk av offentlige data, rettferdige villkår i digitale markeder, e-handel, eID og tillitstjenester, fri flyt av data, digital inkludering og universell utforming av IKT. Vi har ansvar for flere lover og forskrifter i nasjonalt regelverk. 

Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver

 • samordning av IT politikken for samfunnet og offentlig sektor, herunder drift av flere samordningsfora på tvers av departementene
 • regelverksoppfølging, seksjonen har ansvar for flere EU- rettsakter som er implementert eller skal implementeres i norsk lov
 • oppfølging av spørsmål knytet til behov for IKT-kompetanse i offentlig sektor og næringslivet
 • også andre oppgaver innenfor seksjonens portefølje bør kunne påregnes

Det er store utviklingsmuligheter i stillingen, blant annet i forbindelse med innslag av internasjonalt arbeid men også fordi vårt fagområde er under stadig utvikling og har stort politisk fokus. Gjennom samordningsoppgaver skapes et godt nettverk av samarbeidspartnere på tvers i eget og andre departement, med KS, eksterne virksomheter og næringslivsorganisasjoner. Stillingen har høy grad av selvstendighet i oppgaveløsningen, men vi jobber mye teambasert. 

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner

Relevant utdannelse på masternivå. Vi søker fortrinnsvis deg med master i rettsvitenskap, men også utdannelse og eventuell erfaring innenfor teknologi og forvaltningsinformatikk vil være interessant, i likhet med samfunnsvitenskapelig utdannelse i kombinasjon med juss eller teknologi. 

For stilling som rådgiver vil det normalt kreves 3 års arbeidserfaring. Særlig relevant erfaring kan kompensere noe for krav til lengde på erfaring. 

Ønskelige kvalifikasjoner

Det er en stilling med bredt ansvarsområde men vi ser etter deg med kompetanse på et eller flere av følgende felt:

 • Juridisk kompetanse
 • Teknologikompetanse
 • Prosess/samordningskompetanse
 • Innsikt i EU-lovgivningen på digitaliseringsområdet/EU-rett 
 • Erfaring med implementering av EU/EØS regelverk

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen mener vi at du bør ha disse egenskapene: 

 • god omstillingsevne
 • god til å etablere og pleie kontakter og nettverk
 • selvstendig og pålitelig
 • fleksibel og fremoverlent
 • god arbeidskapasitet; god leveransekapasitet og takler et tidvis høyt tempo

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver fra kr 500 000 - 650 000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Katarina de Brisis, tlf:  22 24 67 30/910 09 205, e-post: kdb@kmd.dep.no

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021