Rådgiver - jurist

Samfunnsavdelingen

Søknadsfrist

Samfunnsavdelingen er organisert i fem faggrupper/lag og har rundt 40 ansatte med tverrfaglig bakgrunn.

Samfunnsavdelingen har viktige rettssikkerhetsoppgaver på en rekke områder, blant annet etter plan- og bygningsloven, kommuneloven, offentlighetsloven, vergemålsloven, ekteskapsloven og rettshjelpsloven. Arbeidet i samfunnsavdelingen innebærer både veiledning, saksbehandling, tilsyn og klagesaksbehandling. Vi arbeider med både individrettet saksbehandling og arbeid opp mot kommuner.

Samfunnsavdelingen har ledig en fast stilling som rådgiver - jurist. 

Arbeidsoppgaver

Hovedinnhold i stillingen vil være arbeid med

 • klagesaker over kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven
 • saker om fri rettshjelp
 • søknader om fritak for taushetsplikt

Arbeidsoppgaver vil være både saksbehandling, råd og veiledning av enkeltpersoner og kommuner. Andre fagområder avdelingen har kan også bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en dyktig og fleksibel jurist med interesse for offentlig forvaltning som

 • har juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • relevant erfaring
 • er fleksibel, initiativrik, løsningsdyktig og systematisk
 • arbeider like godt alene som sammen med andre
 • har god kjennskap til ulike dataverktøy og digital kommunikasjon
 • uttrykker seg klart skriftlig og muntlig, på begge målformer

Vi tilbyr

 • varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsfellesskap
 • god oppfølging og arbeid i en avdeling med høy kompetanse
 • lønn som rådgiver, kr 550 000 - 640 000 i statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • god pensjonsordning, gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2 % pensjonsinnskudd fra lønnen)
 • fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • nødvendig opplæring og rom for kompetanseutvikling
 • hjem - jobb - hjem ordning

Det er 6 måneders prøvetid i stillingen. 

Statsforvalteren har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Vi arbeider for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av nytilsettinger skal være personer med nedsett funksjonsevne eller hull i CV-en.

Spørsmål om stillingen

Du får nærmere opplysninger hos avdelingsdirektør Monica Nessa, tlf. 51 56 88 71, mobil 481 26 847 eller ass. avdelingsdirektør Jan Petter Stangeland, tlf. 51 56 88 55, mobil 452 34 036.

 

Om Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren er Kongen og Regjeringen sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringen sine vedtak, mål og retningslinjer følges opp i Rogaland. Oppgavene er i hovedsak veiledning, tilsyn og klagebehandling som er rettet mot enkeltpersoner, kommuner og bedrifter. Statsforvaltaren skal medvirke til å samordne, forenkle og effektivisere statlige virksomheter i fylket.

Statsforvalteren har oppgaver innen fagområdene miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, vergemål, kommuneøkonomi og planlegging. Embetet har ca 190 ansatte. 

SØK HER