Rådgiver - Jurist

LOGO Bergen Kommune
Søknadsfrist: 
28.04.2019

Etat for landbruk har ansvar for saker etter jordloven, skogloven, konsesjonsloven og forurensingsloven, og vi vurderer naturmangfoldloven i de fleste saker. Vi gir i tillegg uttale til arealsaker i LNF-områder og til arealplaner.

Etat for landbruk består i dag av 4 ansatte, og vi søker nå en jurist for å styrke saksbehandlingen.

Rådgiver - Jurist

Bergen kommune, etat for landbruk

115 foretak søker produksjonstilskudd i Bergen kommune. Flere av disse har tilleggsnæringer på gården, og skogen er en viktig ressurs i Bergen. Etat for landbruk behandler søknader om tilskudd og godkjenner søknader om tiltak, samt at vi følger opp med kontroll. Vi arbeider for næringsutvikling i landbruket og en grønnere by.

Juristen vil ta del i dette arbeidet sammen med de tre andre rådgiverne på etaten og landbrukssjefen.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling juridiske saker
 • Juridisk rådgiving internt på etaten og til brukerne av tjenestene våre
 • Ta del i utvikling av etaten og tjenestene
 • Samarbeid med andre etater, fylkesmannen og fylkeskommunen
Kvalifikasjoner
 • Master rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
 • Relevant erfaring eller kunnskap om landbruk/natur/miljø
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, 
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
Personlige egenskaper
 • Du kan arbeide selvstendig, men har også evne til samarbeid
 • Du er fleksibel og trives med varierte arbeidsoppgaver
 • Du kommuniserer godt, har god formidlingsevne og er serviceinnstilt
Vi tilbyr
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning, gruppeliv- og ulykkesforsikring
 • Fleksibel arbeidstid
Arbeidssted
 • Lars Hillesgt  19,  5008  BERGENB
Kontaktpersoner

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019