Politiinspektør/ påtaleavsnittsleder

Søknadsfrist: 
27.05.2022
 
Om stillingen
Har du lyst til å lede påtaleavsnitt for finans og spesiallovgivning på påtaleseksjonen under Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt?
Vi ser etter deg som ønsker å gjøre en forskjell. Du er er opptatt av gode faglige resultater, men skjønner også hvor viktig det er med god fremdrift i sakene. Du har god samfunnsforståelse og forståelse for påtalemyndighetens rolle i politiet. Du ser at flinke ledere spiller på lag med både medarbeiderne og andre ledere.
Du vil få personalansvar for rundt 14 jurister. Du vil få ansvar for å lede og utvikle avsnittet. Du vil ha fag- og koordineringsansvar for de mest alvorlige eller kompliserte finans og spesiallovgivingssakene i Oslo politidistrikt, og du vil bli en del av ledergruppen på påtaleseksjonen.
Påtaleseksjoen består for tiden av til sammen tre avsnitt og rundt førti medarbeidere og ledere. Vi har nå ledig fast stilling som påtaleavsnittsleder. Seksjonen ligger under FEE og rapporter på resultat, personal og budsjett til enhetsleder. Videre er seksjonen faglig underlagt felles enhet for påtale. I dette ligger at enhetsleder felles påtale har det overordnede påtaleansvaret herunder direktivmyndighet også i enkeltsaker. Avsnittspåtaleleder ivaretar dette ansvaret på avsnittet via seksjonspåtaleleder.
Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca. 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av den alvorlige og organiserte kriminaliteten i Oslo politidistrikt samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.
Politidistriktet jobber med ny sak- og trekkinstruks og organisatoriske endringer kan bli aktuelt.

Søknadsfrist: 27.05.2022

Politiinspektør/ påtaleavsnittsleder

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt

 

Arbeidsoppgaver

 • daglig ledelse og videreutvikling av avsnittet.
 • beslutte og omsette overordnede ledernivåers føringer. Følge opp styringssignaler og øvrige direktiver fra høyere påtalemyndighet og operasjonalisere disse.
 • personalansvar for medarbeidere ved avsnittet.
 • fagansvar og produksjonsansvar herunder faglig veiledning for avsnittets straffesaksbehandling.
 • ansvar for at det legges til rette for adekvat påtalemessig ledelse av etterforskningen for å sikre høy kvalitet og måloppnåelse i straffesaksarbeidet.
 • delegert resultatansvar innenfor avsnittets ansvarsområde. Foreta prioriteringer innenfor den samlede straffesaksporteføljen på avsnittet.

Kvalifikasjoner

 • bestått juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • utvidet påtalekompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • god resultatoppnåelse i tidligere stillinger

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • ledererfaring og/eller erfaring fra å lede arbeidsgrupper, prosjekt eller lignende
 • relevant lederutdanning og/eller tilleggsutdanning
 • bred påtalefaglig erfaring og/eller erfaring fra å lede etterforskningen av større saker
 • økonomiforståelse og digital kompetanse
 • kunnskap om arbeid med helse, miljø og sikkerhet
 • erfaring med mediehåndtering

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Det er krav om sikkerhetsklarering nivå hemmelig

Personlige egenskaper

 • god evne til å motivere, støtte og utvikle medarbeidere
 • god faglig forståelse
 • godt helhetlig blikk og evne til taktisk og systematisk arbeid
 • gode samarbeidsevner herunder god evne til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • resultatorientert og med god gjennomføringsevne

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som SKO 0290 politiinspektør, kr 870 000 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 27.05.2022

Arbeidsgiver: Oslo politidistrikt

Sted: Oslo

Stillingstittel: Politiinspektør/påtaleavsnittsleder

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast stilling

Kontaktinformasjon

Trude Maren Buanes

 92026515

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022