Politiadvokatar

Søknadsfrist: 
31.01.2022
 
Om stillinga
Vi treng politiadvokatar til å etterforske og føre saker for retten innanfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Straffesaksarbeidet skjer i tverrfaglege prosjekt med juristar og etterforskarar som har politi-, økonomi-, miljø- og datafagleg bakgrunn. Politiadvokatane i Økokrim tek del i etterforskinga av sakene og fører dei for retten etter beslutning fra saksansvarleg statsadvokat. 
Vi er på jakt etter deg som
 • er samfunnsinteressert og følgjer med i nyheitsbiletet
 • ønskjer å koma til botn i kompliserte sakshøve
 • kan handtera og analysera mykje informasjon
 • kan skilja det viktige frå det uviktige og ser det enkle i det komplekse
 • er interessert i å setje deg inn i nye saksområde
 • trivst med å arbeide tett med andre profesjonar
 • viser initiativ
 • ikkje let deg skremma av nye utfordringar og er uthaldande

Søknadsfrist: 31.01.2022

Politiadvokatar

Økokrim

 

Arbeidsoppgåver

 • planleggje, organisere, etterforske og hjelpe til med å påtale straffesaker
 • aktorere saker for tingrett og lagmannsrett
 • kan få ansvar for straffesaksprosjekt og andre prosjekt
 • drive opplæring internt og eksternt
 • kan få funksjon som personalleiar med personalansvar

Stad: Oslo

Stillingstittel: Politiadvokat

Heiltid / Deltid: Heiltid

Tilsetjingsform: Fast stilling

Stillingsprosent: 100

Kvalifikasjonar

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap med gode resultat 
 • særs gode juridiske kunnskapar
 • normalt 5–8 års relevant yrkeserfaring
 • erfaring frå straffesaksarbeid er ein fordel. Vi legg òg vekt på anna relevant arbeidserfaring og/eller annan relevant kompetanse
 • særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar

 • høy integritet og evne og vilje til nært tverrfagleg samarbeid
 • særs gode relasjonelle evner og kunne skape resultat i samhandling med andre
 • oppteken av å utvikle eigen og andre sin kompetanse
 • særs god arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre planer og oppnå resultat
 • særs gode analytiske evner
 • initiativrik og endringsvillig

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante straffesaker
 • eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • tverrfagleg teamarbeid
 • utfordrande arbeidsoppgåver
 • sterke fagmiljø
 • samarbeid med myndigheiter i inn- og utland
 • gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • løn som politiadvokat (stillingskode 1245), kr 700 000–800 000
 • høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
 • i tillegg får politiadvokatar i Økokrim eit mellombels tillegg for unnatak frå arbeidsmiljølova (for tida kr 37 242,90 pr. år)

SØK HER

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022