Politiadvokatar

LOGO Økokrim
Søknadsfrist: 
17.01.2021

Vi treng politiadvokatar til å etterforske og føre saker for retten innanfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 

Politiadvokatar

ØKOKRIM

Straffesaksarbeidet skjer i tverrfaglege team med juristar og etterforskarar med politifagleg, miljøfagleg eller økonomisk bakgrunn. Politiadvokatane i Økokrim tek del i etterforskinga av sakene og fører dei for retten etter beslutning fra saksansvarleg statsadvokat. 

Vi er på jakt etter deg som

 • er samfunnsinteressert og følgjer med i nyheitsbiletet
 • ønskjer å koma til botn i kompliserte sakshøve
 • kan handtera og analysera mykje informasjon
 • kan skilja det viktige frå det uviktige og ser det enkle i det komplekse
 • er interessert i å setje deg inn i nye saksområde
 • trivst med å arbeide tett med andre profesjonar
 • viser initiativ
 • ikkje let deg skremma av nye utfordringar og er uthaldande

Arbeidsoppgåver

 • planleggje, organisere, etterforske og hjelpe til med å påtale straffesaker 
 • aktorere saker for tingrett og lagmannsrett
 • drive opplæring internt og eksternt

Kvalifikasjonar

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap  med gode resultat
 • normalt 5–8 år relevant yrkeserfaring
 • særs gode juridiske kunnskapar
 • erfaring frå straffesaksarbeid er ein fordel. Vi legg òg vekt på anna relevant arbeidserfaring og/eller annan relevant kompetanse
 • særs gode IT-ferdigheiter
 • særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne i norsk og engelsk

Personlege eigenskapar

 • evne og vilje til nært tverrfagleg samarbeid
 • oppteken av å utvikle eigen og andre sin kompetanse
 • evne og ønske om å bidra til utviklinga av Økokrim som ein viktig organisasjon i vårt samfunn
 • særs god arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre planer og oppnå resultat
 • særs gode analytiske evner
 • initiativrik og endringsvillig

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante økonomiske straffesaker
 • tverrfagleg teamarbeid
 • utfordrande arbeidsoppgåver
 • sterke fagmiljø
 • samarbeid med myndigheiter i inn- og utland
 • gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • god pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • løn som politiadvokat (stillingskode 1245), kr 675 000–775 000
 • i tillegg får politiadvokatar i Økokrim eit mellombels tillegg for unnatak frå arbeidsmiljølova (for tida kr 36 108 pr. år)

Kontaktinformasjon

 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
26.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021
Spesialenheten for politisaker søker advokater/jurister på verv
Søknadsfrist: 
04.05.2021
Sivilombudsmannen
Søknadsfrist: 
04.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
05.05.2021