Personvernombud

LOGO E-HELSE
Søknadsfrist: 
30.08.2020

Vil du være med på å sikre personvernet i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren? Er du en god personvernambassadør og en løsningsorientert rådgiver? Hos oss får du jobbe med personvern og informasjonssikkerhet i teknologiske løsninger som Helseanalyseplattformen og andre nasjonale satsninger.

Personvernombud

Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for støtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling.

Tillit fra innbyggerne til at helse- og omsorgssektoren behandler helseopplysninger på en sikker måte, er viktig for å lykkes med digitalisering. Å ivareta regelverkets krav til personvern og informasjonssikkerhet er sentralt i alle direktoratets satsninger.

Direktoratet for e-helse har ansvar for flere store programmer, bl.a. Helsedataprogrammet. Norge har helseregistre i verdensklasse og programmet skal legge til rette for bedre utnyttelse av helsedata til fordel for pasientene og helsevesenet. Det er foreslått at det etableres en nasjonal forvaltningsorganisasjon for tilgang til helsedata i Direktoratet for e-helse, som også vil ha dataansvaret for den tekniske løsningen Helseanalyseplattformen. Dette vil innebære behandling av helseopplysninger i stort omfang og med høy kompleksitet.

Du vil jobbe aktivt som rådgiver for personvern og informasjonssikkerhet i nybrottsarbeidet med utviklingen og forvaltningen av Helseanalyseplattformen og andre områder i direktoratet. Du vil jobbe tverrfaglig med kompetente kolleger innen teknologi, juss, sikkerhet og helse. Du vil også ha et tett samarbeid med sentrale aktører som f. eks. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Stillingen er fast og er for tiden plassert i avdeling HR og organisasjon. Rollen som personvernombud er faglig uavhengig og personvernombudet rapporterer direkte til virksomhetsleder.

Arbeidsoppgaver

Personvernombudet skal bidra i arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet og påse at direktoratet etterlever personvernregelverket. Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være å 

 • bistå med å utarbeide styrende dokumenter og retningslinjer for personvern og informasjonssikkerhet
 • overvåke og følge med på arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i E-helse
 • delta i fagråd for sikkerhet og personvern
 • gi råd til ledelsen og øvrige medarbeidere om personvern og informasjonssikkerhet
 • være E-helses kontaktperson mot Datatilsynet
 • vurdere, gi råd og håndtere melding om brudd på personopplysningssikkerhet til Datatilsynet
 • delta i risikovurderinger av informasjonssikkerhet
 • gi råd om vurderingen av personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av personvernkonsekvensvurderinger (DPIA)
 • gi bistand ved inngåelse av databehandleravtaler o.lign.
 • gi opplæring og sørge for generell kunnskapsformidling om personvern og informasjonssikkerhet i E-helse
 • være et kontaktpunkt og saksbehandler for personvernspørsmål 

Kvalifikasjoner

Disse kvalifikasjonene må du ha: 

 • relevant høyere utdanning på masternivå fra høgskole eller universitetet innenfor juss, personvern, informasjonssikkerhet/informasjonsteknologi eller forvaltningsinformatikk
 • god teknologiforståelse
 • dybdekunnskap om personvernregelverket og praksis på fagområdet
 • lang og relevant arbeidserfaring, minimum fem år, med dokumenterte resultater fra arbeid med personvern i større offentlige eller private virksomheter  

Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning. 

Arbeidsspråket og all dokumentasjon er på norsk og det er derfor et krav om at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.  

Vi ønsker også at du har  

 • kunnskap om og erfaring med helseregisterfeltet
 • kjennskap til helselovgivningen
 • erfaring med ledelsessystem for informasjonssikkerhet og risikostyring basert på ISO27001 eller tilsvarende
 • erfaring med storskalasystemer eller komplekse løsninger med høye krav til informasjonssikkerhet og personvern
 • kjennskap til helse- og omsorgssektoren samt kjennskap til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren (Normen)
 • forvaltningskompetanse og god forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektor, spesielt i helse- og omsorgssektoren 

Kunnskap om og erfaring med helseregisterfeltet, samt kjennskap til helselovgivningen vil tillegges stor vekt. 

           

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er selvstendig, faglig sterk og trygg i rollen som personvernombud. Du har høy grad av faglig og personlig integritet, stort engasjement for faget og trives med å jobbe analytisk i krysningsfeltet personvern, juss og teknologi. For å lykkes i stillingen må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må dessuten være fremoverlent, energisk og trives med et høyt aktivitetsnivå. Arbeidet ditt er preget av god planlegging, systematikk og høy kvalitet.

Vi tilbyr

 • stilling som 1434 Rådgiver/1364 Seniorrådgiver med årslønn som tilsvarer kr 505 700 til 934 800 (lønnstrinn 57–85), avhengig av søkerens kvalifikasjoner. 
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år 
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid 
 • moderne lokaler på Skøyen

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke, uansett alder, kjønn, arbeids -og livserfaring, hull i CV-en, seksuell legning, etnisk bakgrunn eller funksjonsevne. Direktoratet for e-helse ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Anonymiserte opplysninger om søkerne kan bli brukt til statistikkformål. 

Har du noen spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør HR og organisasjon, Anne Sundvoll (tlf. 400 20 382), avdelingsdirektør juss og informasjonssikkerhet, Birgitte Jensen Egset (tlf. 934 46 575) eller senior HR-rådgiver Bente-Cathrine Hannestad (tlf. 993 50 096).
 

SØK HER!

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020