Osloskolen søker etter personvernkoordinator - jurist

Søknadsfrist: 
15.08.2021

Ønsker du å bidra til at Osloskolen kan bruke teknologi på en trygg og god måte for å styrke barn og unges læring, mestring og trivsel? Vi søker etter en personvernkoordinator som ser handlingsrommet i personvernregelverket og på den måten bidrar til å finne gode løsninger for å kombinere godt personvern og et fremtidsrettet opplæringstilbud.

Osloskolen søker etter personvernkoordinator - jurist

Oslo kommune

Stillingen som personvernkoordinator er plassert i et spennende fagmiljø i juridisk avdeling, som består av to anskaffelsesrådgivere, syv juridiske rådgivere og to informasjonssikkerhetsrådgivere. Avdelingen ledes av juridisk direktør.

Osloskolen har over 17 000 ansatte og nærmere 100 000 elever, lærlinger og deltakere i Osloskolen. Det behandles store mengder personopplysninger.

Utdanningsdirektøren er ansvarlig for virksomhetens etterlevelse av personvernregelverket, men det operative ansvaret for personvern og informasjonssikkerhet ligger i administrasjonens avdelinger og ute på skolene. Juridisk avdeling har sammen med divisjon for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse, ansvar for å sette de strategiske rammene. Vi ønsker nå å ytterligere profesjonalisere og styrke vårt personvernarbeid.

Den som ansettes skal gjennom rådgivning, bistand og opplæring bidra til at Osloskolen behandler personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk, samtidig som vi jobber med innovativ bruk av teknologi for å understøtte læring. Personvernkoordinatoren vil ha et tett samarbeid med seksjon for læringsteknologi, sikkerhetsleder, informasjonssikkerhetskoordinator, kommunens personvernombud, systemeiere og systemforvaltere, både internt i Osloskolen og ellers i kommunen.

I juridisk avdeling får du hyggelige og erfarne kollegaer som ønsker å bidra til å videreutvikle Osloskolen.

For å bli vurdert som reell søker må det, sammen med søknaden, vedlegges kopi av vitnemål fra avlagt eksamen på fullført studieprogram.  

Arbeidsoppgaver

 • Bistå fagavdelingene i å finne gode løsninger på personvernutfordringer, gjennom aktiv bruk av mulighetsrommet regelverket har.
 • Bidra med råd og veiledning knyttet til personvern, blant annet ved inngåelse av databehandleravtaler, kravstilling og DPIAer
 • Bidra med å håndtere og rapportere personvernhendelser og brudd på personopplysningssikkerheten.
 • Være virksomhetenes kontaktperson innen personvernrelaterte spørsmål og oppgaver overfor kommunens personvernombud.
 • Utarbeide og vedlikeholde styrende dokumenter for personvern for virksomheten, i tråd med kommunens styrende dokumenter.
 • Bistå ved utfylling og vedlikehold av behandlingsoversikt for personopplysninger.
 • Opplæring og kursvirksomhet for å øke og vedlikeholde personvernkompetansen i Osloskolen
 • Andre oppgaver i avdelingen kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap med gode resultater.
 • Du har erfaring fra tilsvarende arbeid, og er dyktig til å sette personvern inn i en helhetlig sikkerhets- og virksomhetssammenheng, alternativt har du spesialisering innen personvern på masternivå.
 • Du må kunne dokumentere god kjennskap til kravene i personopplysningsloven med tilhørende forskrifter
 • Det er ønskelig med erfaring fra å utarbeide DPIAer
 • Det vil bli vektlagt dersom du kan dokumentere resultater fra arbeidsområder som er relevante for stillingen.
 • Du har meget gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å bygge tillit på alle nivåer i organisasjonen, og har gode samarbeidsevner.
 • Du er god til å kommunisere, initiativrik, engasjert og skaper resultater sammen med andre.
 • Du har et strategisk blikk og balanserer prioriteringer på ditt fagfelt opp mot virksomhetens strategiske mål. 
 • Du er fleksibel og ser mulighetene og ikke bare begrensingene i personvernregelverket
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo.
 • Du trives med å arbeide både selvstendig og i team.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • En virksomhet preget av engasjement og faglig tyngde 
 • Faglig utvikling og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsavtale
 • Hyggelige lokaler på Helsfyr med svært god offentlig kommunikasjon
 • Trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes i lønnstrinn 40-56, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Om arbeidsgiveren

Utdanningsetaten i Oslo sørger for at 90 000 elever og lærlinger lærer og trives, utvikler seg faglig og sosialt og får bruke sin nysgjerrighet, sitt engasjement og sin kreativitet. Som en av våre 17 000 ansatte i Norges største kommunale etat får du jobbe med kolleger med bred faglig kompetanse og med hjerte for Osloskolen.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson, Anita Bergh Ankarstrand
Stillingstittel, juridisk direktør
Telefon 957 34 264

Søk her

 

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021