KI til å skrive jobbsøknad? - Positivt så lenge du gjør det på en smart måte

Vi spurte Cecilia Mathisen, head of people and culture hos Wikborg Rein, om bruk av kunstig intelligens i jobbsøknader.

 Cecilia Mathisen (Foto: Sten E. Eriksen)
Cecilia Mathisen (Foto: Sten E. Eriksen)

– Har dere sett tydelige eksempler på at jobbsøkere har brukt KI til å skrive søknader? Hva er i så fall typiske ting som kan gir dere en følelse av at det er brukt?

– Vi har ikke sett mange tydelige eksempler på at jobbsøkere har brukt KI. Vi har en del eksempler hvor KI har blitt brukt av utenlandske søkere til oversettelse til norsk og da merker vi fort at språket ikke alltid er like bra.

– Typiske ting hvor man kan få følelsen for at KI er brukt, kan være et svulstig og lite personlig språk, eller at CV-en har et helt annet språkutrykk enn søknadsbrevet.

– Hva tenker dere om bruk av KI til jobbsøking? Er det noe man virkelig bør unngå? Eventuelle tips?

– Man bør ikke lene seg 100 prosent på KI for å lage et søknadsbrev. Bruk av KI kan være en starthjelp og inspirasjon, og en måte å profe­sjonalisere søknaden sin på, hvis det er brukt på riktig måte. Den KI-genererte søknaden bør ses som et førsteutkast og må tilpasses. 

– Teksten krever bearbeiding og tilpassing for å få frem søkerens personlighet. Ved bruk av kun KI risikerer man for eksempel at informasjon som kan skille kandidaten fra andre kan bli utelatt. Det er viktig å tenke på at mottakeren skal ha en følelse av at søknadsteksten er skreddersydd, og at man har gjort en innsats for å søke jobben.

– Ofte kan KI-genererte tekster være preget av et språk og uttrykk som ikke er vanlig i Norge. Språket bør derfor tilpasses så det er i tråd med hvordan søkeren normalt uttrykker seg profesjonelt både skriftlig og muntlig.

– Husk at CV-en er det en rekrutterer typisk leser først og vektlegger mest. Det er derfor viktig å fokusere på og jobbe med en riktig og utfyllende CV. I tillegg bør man påse at CV-en og søknadsbrevet henger sammen, og at det er et språklig samsvar.

– Bruk av KI er på vei til å bli en del av arbeidshverdagen, så vi er selvsagt positive til at kandidater er tar KI i bruk også til søknader, så lenge man gjør det på en smart måte.

– Er det noen andre trender/utvikling dere har bitt dere merke i? Er søknadene fra de yngre annerledes nå enn for fem år siden?

– Vi ser at søknader og CV-er blir mer og mer profesjonelle. De er stort sett ryddigere og mer oversiktlige enn tidligere. Det finnes utallige maler og kilder til inspirasjon der ute og det er tydelig at søkerne er flinke til å benytte seg av dette.

Tags