80 millioner ekstra til påtale i budsjettforliket

- Fantastisk at politikerne er lydhøre og ser behovet for å skjerme midlene, sier leder for Politijuristene.

Marianne Børseth Steensby. Foto: Tore Letvik
Marianne Børseth Steensby. Foto: Tore Letvik

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sammen med SV blitt enige om revidert nasjonalt budsjett. Forhandlingene har pågått siden 30. mai.

Innen justissektoren er det blant annet bevilget 80 millioner til "styrking av påtale i politiet" som en del av satsningen mot vold i nære relasjoner. Dette inkluderer styrking av arbeidet med omvendt voldsalarm.

Det gis også seks millioner ekstra til statens barnehus, og støtten til spesielle rettshjelpstiltak økes med fem millioner.

- Viktig å skjerme midlene

Marianne Børseth Steensby, leder for Politijuristene, er veldig glad for bevilgningen.  

- Jeg synes det er fantastisk at politikerne nå har vist at de er lydhøre og har forståelse for påtalemyndighetens situasjon, og at de ser at behovet for å skjerme midlene er tilstede.

Børseth Steensby trekker frem at politijuristene hadde 23.000 flere straffesaker i 2023 enn i 2022, noe som har gitt en betydelig økt arbeidsmengde. I 2023 hadde politijuristene også 600 flere rettsdager som aktor på vegne av statsadvokaten sammenlignet med året før.

- I tillegg skal politijuristene vurdere om det er aktuelt med omvendt voldsalarm i over 3500 saker hvor det har vært et brudd på besøksforbud, sier hun.

- Viktig at påtale ikke blir en propp

Da regjeringen la frem forslag til revidert statsbudsjett i mai ble det forelått 1,6 milliarder kroner ekstra til politiet i 2024. Regjeringen mener utvidet bruk av omvendt voldsalarm er en viktig del av innsatsen mot vold i nære relasjoner, og skrev at forslaget til revidert nasjonalbudsjett skal bidra til at politiet i større grad kan følge opp bruken av omvendt voldsalarm. Det var imidlertid ikke midler øremerket påtale i forslaget.

Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV, er fornøyd med at påtalemyndigheten nå får 80 millioner ekstra.

- Det har vært mye snakk om styrking av politiet, men det kom jo i utgangspunktet ikke en krone til påtale. Det kan ikke være slik at påtale blir en propp i denne satsningen. Derfor har vi presset hardt på for å få mer penger til påtale, sier Unneland

Han trekker blant annet frem at bruken av omvendt voldsalarm nesten har tredoblet seg etter at nye regler trådte i kraft i april. Politiet har nå mandat til å pålegge omvendt voldsalarm uten en dom fra tingretten.  

- Det har vært en kraftig økning som gir mer jobb for påtalemyndigheten i politiet, som allerede var i en veldig presset situasjon, og det er ingenting som tilsier at dette ikke vil fortsette. Det er viktig for oss å ruste politiet for denne utviklingen, sier Unneland.

- Det er viktig med mer politi i gatene, men vi trenger også en styrkning av påtale, så vi er veldig fornøyde.