- Vi sorenskrivere vil på det sterkeste fraråde at forslaget blir vedtatt

Regjeringens forslag om å opprette fem nye tingretter vil føre til økt saksbehandlingstid og svekkede fagmiljøer, skriver sorenskrivere.

Ingjerd Thune er blant sorenskriverne som advarer mot regjeringens forslag (Foto: Tore Letvik) 

- Vi sorenskrivere vil på det sterkeste fraråde at forslaget blir vedtatt

Regjeringens forslag om å opprette fem nye tingretter vil føre til økt saksbehandlingstid og svekkede fagmiljøer, skriver sorenskrivere.  

I et brev fra sorenskriverne i Buskerud tingrett, Hordaland tingrett, Møre og Romsdal tingrett, Ringerike, Asker og Bærum tingrett, Telemark tingrett og Vestre Innlandet tingrett, advarer domstollederne mot regjeringens forslag om å opprette 5 nye tingretter, som Aftenposten og NRK har meldt om i forkant av fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

- Vi mener at dette er et dårlig forslag som ikke bør følges opp, skriver de.

Sorenskriverne mener dagens struktur ivaretar det rettssøkende publikums behov for nærhet og tilgjengelighet til domstolene, «samtidig som vi har fått større og mer robuste domstoler».

- Felles for de nye tingrettene vil være at de er små og sårbare. En slik endring vil også innebære at fagmiljøene svekkes, arbeidsbelastningen vil bli skjevt fordelt og saksbehandlingstiden vil øke ved rettsstedene der saksinngangen er størst, skriver Kirsti Høegh Bjørneset (Møre og Romsdal tingrett), Håkon Rastum (Hordaland tingrett), Andreas Skoe Cederkvist (Telemark tingrett), Liv Synnøve Taraldsrud (Buskerud tingrett), Kristin Jahre Ramm (Ringerike, Asker og Bærum tingrett) og Ingjerd Thune (Vestre Innlandet tingrett).

De viser også til at tingrettene og de ansatte har vært gjennom store endringer og perioder med usikkerhet de siste årene.

- Vi sorenskrivere som øverste ansvarlige for våre virksomheter og våre ansatte, vil på det sterkeste fraråde at de nye forslag blir vedtatt. Det nye forslaget vil medføre nye belastninger og fremstår lite gjennomtenkt.  Vi håper at forslaget skrinlegges og at alle dagens 23 tingretter får stå uendret, skriver de seks sorenskriverne i brevet.