Foreslår at fem nye tingretter opprettes

Justisministeren bekrefter delvis reversering av domstolsreformen til NRK.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Foto: JD)
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Foto: JD)

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekrefter til NRK at regjeringen foreslår å etablere fem tingretter, slik Aftenposten tidligere har erfart. Regjeringens forslag kommer i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår også å lovfeste alle rettsstedene, slik at fremtidige endringer i domstolsstrukturen vil kreve flertall i Stortinget, skriver NRK og presenterer følgende liste:

Vestre Innlandet tingrett deles i to: Gudbransdal tingrett, med rettssteder i Lillehammer og Vågåmo, og Gjøvik og Valdres tingrett, med rettssteder i Fagernes og Gjøvik.

Telemark tingrett deles i to: Vest-Telemark tingrett, med rettssteder i Kviteseid og Notodden, og Nedre Telemark tingrett, med rettssted i Skien.

Buskerud tingrett og Ringerike, Asker og Bærum tingrett deles i tre: Buskerud tingrett, med rettssteder i Drammen, Kongsberg og Hokksund, Ringerike og Hallingdal tingrett, med rettssteder i Hønefoss og Nesbyen, Asker og Bærum tingrett med rettssted i Sandvika.

Møre og Romsdal tingrett deles i to: Sunnmøre og Søre Sunnmøre tingrett, med rettssteder i Ålesund og Volda, og Nordmøre og Romsdal tingrett, med rettssteder i Kristiansund og Molde.

Hordaland tingrett deles i to: Hordaland tingrett, med rettssted i Bergen, og Hardanger tingrett, med rettssted i Lofthus.

I Voss Herad og Samnanger kommune overføres fra rettskretsen til Hordaland tingrett til rettskretsen til Hardanger tingrett. Østre Innlandet tingrett endrer navn til Hedmark tingrett.

Ifølge NRK skal det også legges 166 millioner kroner på bordet for blant annet å styrke domstolene, Spesialenheten for politisaker, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og rettshjelpsordningen.