Nytt styre i Statsforvalterjuristene

Håvard Rosenlund er ny leder.

Statsforvalterjuristene (Foto: privat)
Statsforvalterjuristenes nye styre. Leder Håvard Rosenlund og nestleder Ove Midtbø til venstre (Foto: privat)

Under Statsforvalterjuristenes årsmøtet i Tromsø i april ble det valgt nytt styre i foreningen.

Håvard Rosenlund, som arbeider hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og er hovedtillitsvalgt der, er Statsforvalterjuristenes nye leder.

Ove Midtbø, som arbeider hos Statsforvalteren i Vestland og er hovedtillitsvalgt der, fortsetter som nestleder.

«Statsforvalterne har fått en lederduo som sammen med resten av styret skal jobbe for å fremme juristene interesser hos statsforvalterne», skriver foreningen.

Resten av styret består av styremedlemmene Ole-Kristian Bruksås (Statsforvalteren i Nordland), Synnøve Spinnangr (Statsforvalteren i Agder), Jennifer Sveinbjørnsson (Statsforvalteren i Troms og Finnmark), og varamedlemmene Malene Hoås Tyberø (Statsforvalteren i Rogaland) og Hallvard Øren (Statsforvalteren i Oslo og Viken).

LES OGSÅ: Endrer ikke dagens struktur for statsforvalterne

Foreningen skriver at de i enda større grad ønsker å synliggjøre juristenes rolle hos statsforvalterne og betydningen den har for rettssikkerhet.

«Styret vil også sette fokus på utfordringsbildet vi ser med mange gamle og nye oppgaver og en utfordrende ressurssituasjon hos statsforvalterembetene», heter det.