Endrer ikke dagens struktur for statsforvalterne

Statsforvalterstrukturen skal ikke endres, selv om gamle fylker gjenoppsto fra nyttår. Men det skal iverksettes tiltak for å sikre statsforvalternes nærhet og tilgjengelighet overfor kommunene, sier statsråd Karianne Tung. Statsforvalterjuristene er glad for at strukturspørsmålet endelig er avgjort.

Karianne Tung (Foto: Trond A. Isaksen)
Karianne Tung (Foto: Trond A. Isaksen)

Fra 1. januar 2024 gjenoppsto fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark. Av den grunn har regjeringen vurdert om statsforvalterne i de samme fylkene også skal deles, eller om de skal beholde dagens struktur.

Strukturen har blitt evaluert av DFØ og det har vært en høring.

– Både evalueringen og høringsrunden viste at statsforvalterne har fått større og sterkere fagmiljøer og at de er styrket i sin rolle som rettssikkerhetsinstans, etter sammenslåingen. Dette har vi vektlagt tungt i beslutningen, sammen med kostnadene som en deling ville gitt. Nå tar vi vare på gevinstene sammenslåingen har gitt, samtidig som vi iverksetter flere tiltak for å sikre statsforvalternes arbeid, og deres nærhet og tilgjengelighet overfor kommunene, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung i en pressemelding.

Hovedkontor i Skien og nytt navn i Oslo

Dette er endringene hun varsler:

  • Hovedkontoret til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er i dag lokalisert i Tønsberg, mens én avdeling har kontorsted i Skien. Halvparten av de ansatte skal ha arbeidssted på Skienskontoret. Hovedkontoret skal også flyttes til Skien, og statsforvalteren selv skal ha kontorsted der.
  • Regjeringen foreslår å styrke Statsforvalteren i Troms og Finnmark med 10 millioner kroner. I tillegg skal Statsforvalterens fellestjenester flytte noen stillinger til Vadsø.
  • Statsforvalteren skal opprette egne fylkesberedskapsråd for henholdsvis Troms og Finnmark. Nye stillinger innen beredskap skal legges til hovedkontoret i Vadsø.
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken blir videreført som i dag, men får nytt navn: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Mer tilstedeværelse i plansaker

Det påpekes at Statsforvalterne har en viktig veiledningsrolle overfor kommunene.

«Derfor ønsker Regjeringen at statsforvalterne skal bli mer synlige og tilgjengelige for kommunene, med faktisk tilstedeværelse særlig i plansaker. Regjeringen vil derfor komme tilbake med tiltak som kan sikre dette etter en nærmere utredning», heter det i pressemeldingen fra departementet.

Glad for avklaring

En avklaring om struktur har lenge vært etterlyst av Statsforvalterjuristene.

Eva Theresa Fekete (Foto: privat)
Eva Theresa Fekete er leder for Statsforvalterjuristene (Foto: privat)

Statsforvalterne fikk en ny geografisk inndeling 1. januar 2019 – da 18 embeter ble til 10.

Statsforvalterjuristene, en forening under Juristforbundet - Stat som representerer nær 600 jurister, skrev i en henvendelse til departementet i fjor at en uavklart situasjon påvirket deres medlemmers arbeidshverdag og skapte usikkerhet og uro. Men i dag har altså avklaringen kommet.

- Vi er glade for at avgjørelse i strukturspørsmålet nå endelig er truffet, sier Eva Theresa Fekete, leder for Statsforvalterjuristene, til Juristen.