Dommere ut mot forslag om nye tingretter

- Det vil føre til unødvendige omveltninger som igjen vil kreve ekstra ressurser, sier Dommerforeningen.

Kirsten Bleskestad (Foto: Thomas Haugersveen)
Kirsten Bleskestad er leder av Dommerforeningen (Foto: Thomas Haugersveen)

Regjeringens forslag om å splitte tingrettene i Telemark, Buskerud, Møre og Romsdal, Hordaland og Vestre Innlandet samt Ringerike, Asker og Bærum tingrett med opprettelse av fem nye tingretter, møter sterk motstand fra dommerne.

Landets 23 sorenskrivere har i epost til finanskomiteen og justiskomiteen bedt Stortinget om ikke å vedta forslaget. Dessuten har de seks berørte sorenskriverne gitt en egen uttalelse om at vedtaket ikke bør følges opp.

Dommerforeningen stiller seg bak dette.

«Forslaget innebærer ingen reversering av domstolreformen, men heller opprettelse av fem nye domstoler. Forslaget vil i realiteten berøre hele 11 av våre 23 tingretter (gamle og nye). Dette vil føre til unødvendige omveltninger som igjen vil kreve ekstra ressurser. Ressurser – anslått til 50 millioner kroner – som våre underfinansierte domstoler har stort behov for på andre viktige områder, eksempelvis til nødvendige midler til lyd- og bildeopptak i rettssalene», skriver Dommerforeningen i en pressemelding.

LES OGSÅ: - Vi sorenskrivere vil på det sterkeste fraråde at forslaget blir vedtatt

«Opprettelsen av fire av de fem nye domstolene har ikke vært på høring. Samlet sett er forslaget ikke utredet på forsvarlig måte. Ingen høringsinstans har hatt anledning til å påpeke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser», skriver foreningen og ber om at Stortinget ikke vedtar forslaget, slik det foreligger.