10 nye forsøk med fritak fra lov eller forskrift i kommuner

- Vi må tørre å tenke mer nytt om hvordan kommunene kan løse oppgavene sine, sier kommunal og distriktsminister Erling Sande.

Erling Sande (Foto: Trond A. Isaksen/Kommunal- og distriktsdepartementet)
Erling Sande (Foto: Trond A. Isaksen/Kommunal- og distriktsdepartementet)

Kommunal- og distriktsdepartementet melder at det er valgt ut 10 forsøk, med til sammen 16 kommuner og fylkeskommuner, til å bli med videre i såkalte frikommuneforsøk.

Det var i fjor at kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å søke om frikommuneforsøk, der offentlig forvaltning kan få fritak fra lov eller forskrift for å kunne teste ut nye arbeidsformer eller prøve ut endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene (etter regelverk for forsøk).

Det kom inn 87 søknader og ti forsøk går videre.

- Det er mange gode ideer rundt om i norske kommuner til hvordan vi kan løse oppgavene på en bedre måte, sier kommunal og distriktsminister Erling Sande (Sp) i en pressemelding.

Forenkling

Forsøkene handler om alt fra «oppgavefellesskap med vedtaksmyndighet», vurdering uten karakter på skolen og tiltak mot skolefravær til forenklinger ved gjennomgang og endring av reguleringsplaner.

Det ligger også inne søknader om prosjekt for «Et enklere Nav» og forenkling av søknadsprosessen for bruksendring av gamle sjøbruksbygg.

Departementet opplyser at noen søknader fortsatt vurderes, men at søknader som ikke blir tatt med videre for eksempel kan dreie seg om forsøk som fører til «innskrenkning av rettigheter for enkeltpersoner, eller bryte med grunnleggende saksbehandlingsregler» eller at søknaden er så overordnet at det ikke går klart fram hva det søkes om unntak fra.

Forsøkslov

Departementet skriver at forsøkene som nå går videre ikke har fått en forhåndsgodkjenning av forsøket, men at kommunene og departementene vil arbeide sammen om den videre utformingen av forsøket.

For forsøk etter forsøksloven skal det blant annet utarbeides en forskrift som gir fritak fra lovkrav og som gir rammene for forsøket. Søknadene på opplæringsområdet følges opp etter forsøkshjemmel i opplæringsloven, som har andre prosesskrav enn forsøk etter forsøksloven, skriver departementet.

Forsøkene skal evalueres, og departementet samarbeider med KS om et opplegg for oppfølging av forsøkskommunene.

Debatt om rettssikkerhet

Forsøkene er en del av Regjeringens tillitsreform, noe som ble debattert under Arendalsuka i fjor.

KS arrangerte da en debatt om reformen, der spørsmålet var om regjeringens innføring av tillitsreformen ville begrense seg til forsøksordningen for større selvstendig handlingsrom og fritak fra deler av lovverket ved behov.

Juristforbundet advarte den gang mot at man ikke må sette rettssikkerheten til side underveis.

Juristforbundets visepresident Benedicte Gram-Knutsen satte også spørsmålstegn ved kommunenes samlede juridiske kompetanse.

Regjeringen har laget en oversikt over et utvalg tiltak som er en del av tillitsreformen på tvers av flere departementer. Oversikten kan du se her.