– Kanskje ikke så unaturlig at respekten for lover og regler svekkes

Juristforbundets visepresident reagerer etter debatt om tillitsreformen i kommunene under Arendalsuka.

Fra debatten under Arendalsuka: Debattleder Håkon Haugsbø (f.v.), Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap), Tvedestrand-ordfører Marianne Landaas (H), styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, nestleder Helene Skreibrok i Fagforbundet og stortingspolitiker Siri Gåsemyr Staalesen (Ap). (Foto: Juristforbundet)  

(ARENDAL)

– Innbyggernes rettssikkerhet blir taperen hvis lokalpolitikerne kan sette til side lovene stortingskollegaene deres har vedtatt, sier Juristforbundets visepresident Benedicte Gram-Knutsen.

I forbindelse med Arendalsuka arrangerte KS en debatt om tillitsreformen, der spørsmålet til panelet var om regjeringens innføring av tillitsreformen ville begrense seg til en forsøksordning. Regjeringen har nemlig invitert kommunene til å søke om å bli såkalte frikommuner, med mulighet for større selvstendig handlingsrom og fritak fra deler av lovverket ved behov.

– Dårlig kapasitet

Under debatten gikk flere langt i å antyde at kommunene må få frihet til å omgå innbyggernes lovpålagte rettigheter, ifølge Juristforbundet.

To ordførere fortalte om stor bruk av ressurser til tilsyn og rapportering, dessuten overkjøring og lang ventetid fra statsforvalteren. KS-leder Gunn Marit Helgesen mente at kommunene trenger mer handlingsrom og at individuelle rettigheter binder opp for store ressurser, ifølge Juristforbundet.

Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Juristforbundet)
Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Juristforbundet)

Utspillene under debatten fikk Gram-Knutsen, som satt i salen, til å reagere.

– Dette er å frata innbyggerne rettssikkerheten deres og på kollisjonskurs med det kommunene burde se som sin hovedoppgave, sier hun.

Stiller spørsmål om kompetanse

Juristforbundets visepresident sier hun ikke kan forstå at politikere, sentrale som lokale, verken kan mene eller bare antyde at kommunene skal kunne omgå eller få fritak fra hele eller deler av lover som sikrer innbyggernes rettigheter og tjenestetilbud.

– Dersom det mangler ressurser i kommunene, noe jeg naturligvis har forståelse for, må dette løses på helt andre måter enn å tilsidesette vedtatte lover.

Hun setter også spørsmålstegn ved kommunenes samlede kompetanse.

– Når 45 % av norske kommuner totalt mangler juridisk kompetanse i administrasjonen (Rambøll for Juristforbundet 2023), er det kanskje ikke så unaturlig at respekten for lover og regler svekkes, sier Gram-Knutsen.

Her kan du se debatten i opptak