Jurister i bank, forsikring og finans samles i egen forening

Finansjuristene, en ny forening i Juristforbundet, skal arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt ivareta medlemmenes interesser opp mot arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge.

Ingrid Olsen Teigland (Foto: privat)
Ingrid Olsen Teigland (Foto: privat)

Juristforbundet har for første gang etablert en forening for jurister som jobber i bank, forsikring og finans. Den ferske foreningen, med rundt 450 medlemmer så langt, ble etablert på et stiftelsesmøte i dag, melder Juristforbundet. 

– Det er gledelig, men også svært viktig. Etableringen av Finansjuristene som en egen forening i Juristforbundet vil styrke fellesskapet blant jurister i finanssektoren og bidra til bedre ivaretakelse av våre faglige interesser, sier leder for Finansjuristene Ingrid Olsen Teigland i en pressemelding.

– Sammen kan vi møte bransjens utfordringer og forme fremtiden for juridisk praksis i finanssektoren, sier hun.

Teigland er svært fornøyd med at de allerede har 450 medlemmer, og tror de vil bli enda flere.

– Jeg ser spesielt frem til å samarbeide med andre finansjurister og er glad for at vi nå får en arena der vi kan dele både kompetanse og erfaringer.

Satsing på privat sektor

Overenskomsten med Finans Norge ble klar allerede i januar 2023.

«Juristforbundet har med det for alvor gjort sitt inntog som en kollektiv part i finansbransjen. Finansjuristene blir den fjerde medlemsforeningen i Juristforbundet – Privat, som er forbundets seksjon for privatansatte jurister», skriver Juristforbundet.

Leder for Juristforbundet – Privat, Anders Schrøder Amundsen, er fornøyd med at en egen forening for jurister i bank, forsikring og finans nå er på plass. 

­– Finanssektoren er en bransje med et stadig økende behov for juridisk kompetanse. En egen forening vil bidra til å styrke finansjuristenes lønns- og arbeidsvilkår, samt ivareta medlemmenes interesser opp mot arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge. Dette er et gledelig resultat av vår satsning på å styrke det kollektive arbeidet i privat sektor, sier han.

– Ikke glemme å stå opp for oss selv

Juristen snakket med Ingrid Olsen Teigland, som er jurist i DNB Bank, da det i 2022 ble klart at Juristforbundet skulle inngå overenskomsten for sine medlemmer i virksomheter tilknyttet Finans Norge.

– Vi jurister er flinke til å stå opp for andres rettigheter, men vi må ikke glemme å stå opp for oss selv og våre egne rettigheter også, sa hun den gang.

Dette er styret i Finansjuristene:

Leder: Ingrid Olsen Teigland (DNB Bank)

Nestleder: Øyvind Vågsvær (Fremtind Forsikring)

Styremedlem: Eline Ekker (Gjensidige Forsikring)

Styremedlem: Kjell-Arild Reehorst (Gjensidige Forsikring)