– Bedriftsgruppen skal bidra til et sosialt felleskap og styrke juristenes interesser

Ingrid Olsen Teigland er tillitsvalgt og leder for Juristforbundets bedriftsgruppe i DNB Bank.

Ingrid Olsen Teigland (Foto: privat)
Ingrid Olsen Teigland (Foto: privat)

Juristforbundet inngikk i november den første hovedavtalen/overenskomsten for sine medlemmer i virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen Finans Norge.

Finans Norge er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak og har om lag 240 medlemsbedrifter. Juristforbundet har over 400 medlemmer i virksomheter tilknyttet Finans Norge, og antallet er økende, opplyser forbundet.

– Vi opplever at juristenes kompetanse er ettertraktet i en finansnæring i stadig utvikling. Juristforbundet har en voksende medlemsmasse i bank, forsikring og finans, sa Juristforbundets forhandlingssjef Kjersti Hatlestad i den forbindelse.

Hovedavtalen gis virkning fra og med 1. januar 2023. I virksomheter hvor Juristforbundet har etablert en bedriftsgruppe med minst tre medlemmer kan avtalen gjøres gjeldende. Tariffavtalen omhandler blant annet rettigheter knyttet til informasjon, samarbeid, medbestemmelse og tillitsvalgtarbeid i bedriften, hvordan generelle lønnsspørsmål skal behandles, lønnsvurderinger og lønnsreguleringer, tilrettelegging for kompetanseutvikling og sosiale ytelser.

Bedriftsgruppe i DNB

Den første bedriftsgruppen i finansområdet er allerede på plass - i DNB Bank. Og det skal legges til rette for etablering av flere bedriftsgrupper.

– Det vil åpne opp for at flere medlemmer av Juristforbundet, som ønsker det, kan bli omfattet av juristenes tariffavtale i bank, forsikring og finans. Bedriftsgrupper kan også gi økt faglig og sosialt juristfellesskap, sier Ingrid Olsen Teigland, tillitsvalgt og leder for bedriftsgruppen i DNB Bank, som allerede har rundt 70 medlemmer.

Teigland er jurist ved DNB i Tromsø, der hun blant annet arbeider med hvitvaskingsreglene banken må forholde seg til.

– Vi er tre tillitsvalgte - i Tromsø, Oslo og Bergen. Juristforbundet har bidratt svært positivt til stiftelsen av bedriftsgruppen og veiledet oss godt gjennom hele prosessen.

Bedriftsgrupper sørger for at medlemmene sikres medinnflytelse lokalt.

– I omstillingsprosesser kan bedriftsgruppen påvirke hvordan resultatet blir til slutt. Med lokale grupper er det ikke enkeltpersoner som sier ifra om vanskelige forhold, det er den tillitsvalgte på vegne av hele gruppen. Vi ønsker også et tett samarbeid med de andre akademikerforbundene/bedriftsgruppene i DNB, Econa og Tekna, sier Teigland.

Juridisk kompetanse i finans

Hun forteller at DNB er en populær arbeidsplass blant jurister.

– Finanssektoren er strengt regulert, og med fokuset som i den siste tiden har vist seg, særlig når det kommer til risikostyring og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, så må vi ta vare på den juridiske kompetansen vi har i bankene.

Teigland viser blant annet til at ny finansavtalelov trer i kraft fra nyttår.

– Dette må banker og berørte foretak ha kontroll på. Til dette trengs jurister.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på vervet som leder av bedriftsruppen.

– Jeg gleder meg til å jobbe for at juristene i DNB skal bli hørt og bedre verdsatt. Målet er at bedriftsgruppen i DNB skal bidra til et faglig og sosialt felleskap samt styrke juristenes interesser på arbeidsplassen.

– Ikke glemme å stå opp for oss selv

Hun ønsker å jobbe for at de skal være et velfungerende bindeledd mellom Juristforbundet og DNB.

– Vi jurister er flinke til å stå opp for andres rettigheter, men vi må ikke glemme å stå opp for oss selv og våre egne rettigheter også. Med bedriftsgruppe har vi endelig på plass tillitsvalgte som kan ta opp utfordringer og vanskelige arbeidsforhold med arbeidsgiver og medlemmet slipper dermed å stå alene i det, sier Ingrid Olsen Teigland.

Rådgiver Morten Vollset og forhandlingssjef Kjersti Hatlestad fra Juristforbundet sammen med Marianne Pedersen, advokat i Finans Norge ved inngåelsen av hovedavtalen/overenskomsten. (Foto: Juristforbundet)

Anders S. Amundsen, leder av Juristforbundet – Privat, er svært fornøyd med avtalen som er har inngått med Finans Norge og betegner den som et viktig steg.

– Den nye tariffavtalen er et langt og viktig steg mot gode og ordnede arbeidsforhold for alle jurister i privat sektor. Seksjonen vår har arbeidet lenge for å sikre forutsigbarhet for våre medlemmer, noe slike avtaler definitivt bidrar til, sa Amundsen ved avtaleinngåelsen i november.