Tech Forum: – Jusutdanningen må videreutvikles

Det er ikke lenger tilstrekkelig med spesial- eller valgfag for de særskilt interesserte jusstudentene, sier Joachim Benno.

Joachim Benno. Foto: Privat
Joachim Benno. Foto: Privat

– Svarene i undersøkelsen bekrefter det Tech Forum har pekt på lenge, at den pågående samfunnsdigitaliseringen stiller krav til digitalkompetanse dagens juridiske grunnutdanning ikke ser ut til å kunne tilgodese.

Det sier Joachim Benno, leder for Juristforbundets Tech Forum, om studentundersøkelsen og studentenes svar om digitalkompetanse.

LES OGSÅ: Nær tre av fire studenter sier de ikke får god forståelse av KI gjennom jusstudiet

– Vi tror resultatet egentlig skjuler et høyere mørketall, sier han og mener en dypere undersøkelse om digitalkompetanse, og forståelse for teknologien og samfunnsdigitaliseringens konsekvenser, ville gitt en enda større andel som opplever at dagens utdanning ikke er tilstrekkelig.

– Det er behov for videreutvikling og tilpasning av jusutdanningen. Det er ikke lenger tilstrekkelig med spesial- eller valgfag for de særskilt interesserte jusstudentene. Den digitale utviklingen må gjenspeiles gjennom hele studiet, på samtlige fagområder og for samtlige studenter.

– Det handler ikke bare om å øke juristprofesjonens kunnskap og forståelse for teknologien og dens bruk, men også om å sette dette i et tverrsektorielt samfunnsperspektiv som omfatter rettsfilosofiske, politiske og næringsrelaterte refleksjoner på tvers av flere fag.

Fra Juristforbundets studentundersøkelse

– Må gjøre noe

I undersøkelsen svarer 56 prosent at de får tilstrekkelig undervisning om digitale verktøy, som lovdata, excel, programvarer også videre. Tenker du at tallet her burde være høyere?

– Det burde definitivt vært en høyere andel. Det er altså nesten halvparten av respondentene som opplever at de ikke får tilstrekkelig kunnskap om helt grunnleggende juridiske arbeidsverktøy for søk i lovtekster og rettspraksis – verktøy som har vært tilgjengelige siden 1980-tallet. Det er ikke bra.

– Dette må ses i lys av at dagens Legal Tech-verktøy, basert på generativ kunstig intelligens, allerede er i praktisk bruk for å fasilitere juridiske arbeidsoppgaver. Når vi snakker om å sikre nødvendig digitalkompetanse, handler det ikke lenger om å kunne håndtere enkle verktøy for ordbehandling og databasesøk, men om grunnleggende forståelse for komplekse teknologiske funksjoner og løsninger. Samt å kunne ha et praktisk, regulatorisk, tverrfaglig og løsningsorientert perspektiv.

Bare åtte prosent sier det gis forståelse av hvordan KI fungerer – hva tenker du om det?

– Det bekrefter med all tydelighet det jeg allerede har nevnt. Utvikling, implementering og bruk av kunstig intelligens omfatter flere elementer som krever en god nok innsikt og forståelse – for å sikre gode, effektive og hensiktsmessige løsninger på en rekke rettsområder og i samfunnet generelt. Problemet er at det generelt sett er for få jurister som har kompetanse til å ivareta et slikt ansvar i dag.

– Dette må vi gjøre noe med. Ikke bare med tanke på utdanningen og morgendagens jurister, men også kompetansehevende tiltak for dagens yrkesaktive jurister. Det gjelder for både offentlig og privat sektor, sier Benno.