- Total mangel på forståelse av jusstudentenes teknologibehov

Det er akutt mangel på teknologikompetanse blant både nyutdannede og mer erfarne jurister, var budskapet fra Juristforbundet i møte med stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner og Kari-Anne Jønnes.

Juristforbundet - Student og Tech Forum møtte stortingsrepresentantene Jan Tore og Sanner og Kari-Anne Jønnes (Foto: Juristforbundet)
Juristforbundet - Student og Tech Forum møtte stortingsrepresentantene Jan Tore og Sanner og Kari-Anne Jønnes (Foto: Juristforbundet)

- Juristforbundets studenter og forbundets Tech Forum ga i dag klar beskjed til stortingsrepresentantene Kari-Anne Jønnes og Jan Tore Sanner (H); Jusstudenter må få teknologiforståelse for å møte det nye arbeidslivet. Det melder Juristforbundet etter et møte i dag.

En nylig gjennomført undersøkelse blant forbundets studentmedlemmer viser at studentene mener de ikke får tilstrekkelig opplæring i for eksempel kunstig intelligens (KI). Det er bare noe over halvparten av de spurte som mener det er tilstrekkelig undervisning i digitale verktøy som brukes allerede i dag. Og når det kommer til forståelse av kunstig intelligens, svarer bare 14 prosent at det gis nok undervisning om det - 8 prosent at man får forståelse for hvordan KI fungerer. (Du kan lese mer om undersøkelsen i neste papirutgave av Juristen)

- Digital kompetanse hos jurister er en nøkkel for å kunne gjennomføre en vellykket videre digitalisering av samfunnet, påpekte Johannes Ørn Thorsteinsson, leder av Juristforbundet – Student under møtet. 

Sammen med Marcel Stray og Nasjida Noorestany advarte han Høyres tidligere finans- og kommunalminister om at Regjeringens forslag om kutt i ordningen med sentre for fremragende utdanning (SFU) gir svekket teknologiforståelse hos jurister.

- Pilotprosjektene vil strande

Senter for erfaringsbasert juridisk læring (CELL) ble etablert i 2018 på Det juridiske fakultet UiO, og fikk status som SFU i 2020, opplyser Juristforbundet. 

Noorestany forteller at det på Universitet i Oslo nå er opprettet to Tech-emner: Programming for Lawyers og Legal Technology: AI and Law.

- Disse bidrar til digitalisering og digital kompetanse. Sistnevnte emne går parallelt på UiO og UiB. Det vil ikke være mulig å realisere samarbeidet med UiB og UiT innenfor de nåværende normale rammene for undervisningsutvikling og arbeidet med å iverksette pilotprosjektene vil også strande. Det er ubegripelig at dette foreslås i statsbudsjettet for 2024, sier hun

- Uforståelig at man vurderer kutt

Juristforbundets Tech Forum representant Silje Aanderud-Larsen deltok også i møtet.

- Vi utdanner jurister fordi de skal stille med relevant kompetanse som samfunnet vårt trenger. I dag er det akutt mangel på teknologikompetanse blant både nyutdannede og mer erfarne jurister. Det er derfor uforståelig for oss som arbeidsgivere at man vurderer å kutte det lille som tilbys av teknologiske kompetansetiltak, sa hun.

I forkant av møtet hadde Juristforbundets president, Sverre Bromander, sendt inn sine krav til statsbudsjettet for 2024 til utdannings- og forskningskomiteen, der de to stortingsrepresentantene fra Høyre sitter.

- Kuttet i ordningen med sentre for fremragende utdanning og en sulteforet jusutdanning oppfatter vi i sum å være et brudd på andre vedtak og forutsetninger som Stortinget har fattet tidligere, sier Bromander. 

Interpellasjon om klarspråk

Etter dagens møte sier studentene og Tech Forums representant at møtet «nyttig og viktig».

- Høyre og resten av komiteen har nå fått klare forventinger fra oss. Og vi satte også ekstra stor pris på at vi fikk diskutert kuttet i klarspråk-avtalen som kommunaldepartementet har gjort med UiO, sier de. 

Denne saken blir nå en del av budsjettforhandlingene i Stortinget og også som en egen debatt da Sanner har utfordret Regjeringen særskilt gjennom en interpellasjon.