- At studiet er populært endrer ikke det faktum at finansieringen er for dårlig

Det må sørges for at studiet utdanner jurister som møter fremtidens utfordringer, sier leder for studentene i Juristforbundet.

Johannes Ørn Thorsteinsson (Foto: Juristforbundet)
Johannes Ørn Thorsteinsson (Foto: Juristforbundet)

Jusstudiet er populært, viser søkertallene fra Samordna opptak. Det er 5453 førstevalgssøkere til 964 studieplasser i rettsvitenskap i Oslo, Bergen og Tromsø. Handelshøyskolen BI, som er nytt studiested, har 1645 søkere til 150 plasser.

Johannes Ørn Thorsteinsson, leder for Juristforbundet – Student, er glad for stor interesse for jusstudiet.

- Det er gledelig å se at rettsvitenskap i år igjen er et populært studium, og at vi i årets søkertall ser en kraftig vekst, sier han.

Men Thorsteinsson mener det må gjøres noe med finansieringen av studiet.

- Det at studiet er populært endrer imidlertid ikke det faktum at finansieringen er for dårlig, som Juristforbundet har påpekt flere ganger. Både myndighetene og studiestedene må investere i utvikling for å sørge for at studiet utdanner jurister som møter fremtidens utfordringer, sier han.

Høring på Stortinget

Juristforbundet deltok denne uken i en åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Høringen tok for seg Regjeringens stortingsmelding «Utsyn over kompetansebehovet i Norge».

I et skriftlig høringsinnspill skriver Juristforbundet at jusstudiet er underfinansiert og mener at «studier i rettsvitenskap feilaktig oppfattes som enkle og billige å starte opp».

«Finansieringen av studieplasser i rettsvitenskap er underfinansiert sammenliknet med andre femårige utdanninger. Forholdstallet mellom ansatte og studenter er altfor svakt. I dag får jusstudentene vesentlig færre veiledningstimer enn studenter på andre sammenliknbare utdanninger», skriver Juristforbundet.