Jusprofessor Jon Petter Rui skal lede Baneheia-gransking

Utvalg skal granske Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av gjenopptakelseskommisjonen.

Jon Petter Rui (skjermdump Regjeringens Nett-tv)
Jon Petter Rui (skjermdump Regjeringens Nett-tv)

Det er professor Ph.d. Jon Petter Rui, som skal lede utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, melder justis- og beredskapsdepartementet.

Utvalgets øvrige medlemmer består av:

- Lagdommer Ph.d. Susann Funderud Skogvang, Tromsø
- Vicestatsadvokat Iren Mirmojtahedi, København
- Docent Ph.d. Anders Nordgaard, Linköping
- Advokat Inger Marie Sunde, Stavanger
- Politioverbetjent Ingrid Tveit, Kripos, Nittedal
- Professor dr.philos Arne Johan Vetlesen, Horten

Omfatter alle aktører

– Det tok nesten 21 år fra Viggo Kristiansen ble feilaktig dømt til han ble frifunnet. Regjeringen har nå satt ned et granskingsutvalg som er gitt et av de viktigste samfunnsoppdragene innenfor norsk justissektor på lang tid, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Granskningen skal omfatte håndteringen av saken hos alle aktører som har vært involvert, herunder politiet, påtalemyndigheten, domstolene, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, Den rettsmedisinske kommisjon og Gjenopptakelseskommisjonen. Utvalget skal blant annet klarlegge hva som skjedde, og hvilken kunnskap de ulike aktørene satt med på de ulike stadiene av prosessen.

Utvalget skal for øvrig foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Utvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2024.

Advokat ny leder av Gjenopptakelseskommisjonen

I dag er også advokat Anne Kamilla Silseth oppnevnt som ny leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker etter Siv Hallgren.

– Jeg er fornøyd med at Anne Kamilla Silseth har tatt på seg oppdraget med å lede arbeidet i Gjenopptakelseskommisjonen de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Anne Kamilla Silseth (49) har erfaring som advokat, tingrettsdommer, konstituert lagdommer og fra forvaltningen.

Hun har de siste ti årene vært partner i Schjødt.

«Med bred prosedyreerfaring fra både straffesaker og sivile saker, har Silseth gode forutsetninger for å lede kommisjonens arbeid», skriver departementet.

Silseth er ansatt for en åremålsperiode på syv år. Hun etterfølger Siv Hallgren, som blir direktør i Statens sivilrettsforvaltning.