Klart for master i rettsvitenskap også ved UiA og UiS

– Begge har vist at de oppfyller alle nødvendige krav for å kunne opprette master i rettsvitenskap, sier NOKUTs tilsynsdirektør.

Handelshøgskolen ved UiS (Foto: UiS)
Handelshøgskolen ved UiS (Foto: UiS)

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har fattet vedtak om akkreditering av master i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS).

De to universitetene kan dermed søke Kunnskapsdepartementet om å etablere utdanningene.

– Jeg vil gratulere UiA og UiS. Begge to har vist at de oppfyller alle nødvendige krav for å kunne opprette master i rettsvitenskap, sier NOKUTs tilsynsdirektør Nina Waaler i en pressemelding.

I oktober i fjor fikk Handelshøyskolen BI akkreditert sin master i rettsvitenskap, mens UiA og UiS ba om mulighet til å supplere søknadene sine med ny informasjon. Den sakkyndige komiteen gjorde en ny vurdering og konkluderte denne gangen med at alle kravene er oppfylt.

Fra høsten

Dekan Ola Kvaløy ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, sier de er strålende fornøyd.

– Vi ser fram til å tilby et spennende studium av høy relevans og kvalitet. Det er fantastisk at vi nå kan utdanne advokater og dommere i Stavanger. Dette har stor betydning for studentene, fagmiljøet, universitetet og byen, sier Ola Kvaløy i en pressemelding.

Ved UiS har fagmiljøet blitt styrket med to nye professorer i rettsvitenskap: Gert Johan Kjelby og Andrea Minto.

– Med disse nyrekrutteringene har vi et robust forskingsmiljø i strafferett og straffeprosess i Stavanger. Det gjør oss godt rustet for å tilby et fullverdig masterstudium allerede fra høsten 2023, sier Kvaløy.