Grønt lys for jusutdanning ved BI

– Med denne godkjenningen utfordrer BI etablerte juridiske fagmiljøer i Norge og tilbyr en grad som gjør at kandidatene kan kalle seg advokat, sier Morten Kinander.

Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Foto: BI
Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Foto: BI

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – godkjenner Handelshøyskolen BIs søknad om akkreditering av master i rettsvitenskap. 

Søknaden fra Universitetet i Agder (UiA) fikk avslag. For den siste søknaden fra Universitetet i Stavanger (UiS) er det ikke gjort vedtak.

Handelshøyskolen BI kan nå søke Kunnskapsdepartementet om å tilby utdanningen, forteller tilsynsdirektør Nina Waaler i en pressemelding.

– Gledelig nyhet

– Dette er en veldig gledelig nyhet. Vi har jobbet med å opprette en fullgod jus-utdanning på BI over flere år. Vi har vært i tett kontakt med næringslivet og forvaltningen gjennom hele prosessen og er glade for å endelig kunne tilby en juridisk kompetanse som er etterspurt i samfunnet, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding.

– BI har siden 90-tallet opparbeidet et juridisk forsknings- og undervisningsmiljø i Europatoppen. Med denne godkjenningen utfordrer BI etablerte juridiske fagmiljøer i Norge og tilbyr en grad som gjør at kandidatene kan kalle seg advokat. Studentene vil få et studium som kombinerer praktiske ferdigheter med en forståelse av hvordan økonomien fungerer, og inngående kunnskap om komplekse nasjonale og EU-rettslige kapital- og markedsreguleringer, sier Morten Kinander, instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI.

Agder gir seg ikke

Når det gjelder Universitetet i Agder (UiA), sier rektor Sunniva Whittaker at de ikke gir seg.

— Vi tar avslaget til orientering og gir oss ikke. Vi setter oss nå grundig inn i rapporten og jobber videre for å få etablert en fullverdig jussutdanning på masternivå i Agder, sier Whittaker.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2023.